Informacija apie paslaugų, prekių, susijusių su kultūros paveldo skaitmeninimu, teikėjus

Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančios įstaigos, planuodamos paslaugų, prekių, susijusių su kultūros paveldo objektų skaitmeninimu, skaitmeninio turinio saugojimu, sklaida, pakartotiniu naudojimu, daug laiko skiria rinkos tyrimams, paslaugų ir prekių galimų teikėjų paieškoms, pasiūlymus pateikusių įmonių kompetencijų ir patirties analizei.

Siekiant padėti atminties institucijoms greičiau susirinkti reikalingą informaciją, pradedame skelbti įmonių, kurios yra teikusios ir teikia paslaugas bei prekes, susijusias su kultūros paveldo skaitmeninimu, sąrašus ir kitą aktualią informaciją apie šių įmonių veiklą.

Pateikiamas įmonių ir jų veiklų, atliktų darbų sąrašas nėra baigtinis. Jis aktualiais duomenimis bus pildomas, tikslinamas gavus naujos informacijos. Kviečiame visus dalyvauti šio puslapio turinio formavime.

Sąrašą pildo LDM filialas LM ISC LIMIS.

 

 

 

UAB „Asseco Lietuva“

Informacija parengta: 2017-08-18

 

Imonės kodas: 302631095

Adresas: Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius

Telefonai: +370 5 210 2400

E-paštas: info@asseco.lt

Tinklapis: https://lt.asseco.com/

Paslaugos:

 • sprendimai bibliotekoms
 • sprendimai draudimo įmonėms
 • IT paslaugos

Prekės:

 • Dokumentų ir turinio valdymo sistemos Avilys

Projektai ir klientai:

Dokumentų valdymas:

 • Dokumentų valdymo sistema Lietuvos bankui
 • SEB banko dokumentų valdymo sistema
 • Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ diegimas ir priežiūra „Akropolio grupėje
 • Dokumentų informacijos ir veiklos procesų valdymo IS (DIVIS) LR Vyriausybei
 • Dokumentų valdymo informacinė sistema Policijos departamente ir įstaigose
 • Dokumentų valdymo ir archyvavimo sistema Ignalinos atominei elektrinei
 • Dokumentų valdymo sistema Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje
 • Dokumentų valdymo sistemos diegimas ir plėtra Krašto apsaugos sistemoje
 • DVS „Avilys“ su el. parašo funkcionalumu Teisingumo ministerijoje
 • DVS „Avilys“ suderintuvų sukūrimas ir diegimas savivaldybėse
 • E-demokratijos paslaugos Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose
 • Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS)
 • Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo valdymo sistema
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos el. viešųjų paslaugų portalas
 • Kultūros paveldo departamento dokumentų valdymo sistema
 • Panevėžio m. savivaldybės dokumentų valdymo sistema
 • Valstybinės energetikos inspekcijos informacinė sistema (VEI IS)
 • VMI darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistema
 • Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema

Sprendimai bibliotekoms:

 • Integrali virtuali bibliotekų informacinė sistema
 • Interaktyvios elektroninės paslaugos viešosiose bibliotekose
 • Konsultavimo ir projektavimo darbai Baltarusijos nacionalinėje bibliotekoje
 • Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS)
 • Lietuvos mokslo ir studijų el. dokumentų informacinė sistema (eLABa)
 • Literatūros klasikos kūrinių perkėlimo į el. erdvę taikomoji PĮ (e-klasika)
 • Pažangių bibliotekos elektroninių paslaugų sistema (el. leidiniai skaitytojui)
 • Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra
 • Virtualios istorinės Lietuvos (LDK) informacinė sistema
 • VU Karjeros centro biblioteka
 • Informacinė sistema „Lietuvos archyvų fondo sąvadas”
 • Lietuvos dokumentinio kino internete informacinė sistema (e-kinas)
 • Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)
 • LIMIS plėtra ir el. paslaugos „E-gidas“ sukūrimas

Finansų valdymas:

 • Biudžeto ir finansų valdymo sistema Klaipėdos m. savivaldybėje
 • Biudžeto ir finansų valdymo sistema LR Prezidentūroje
 • Biudžeto ir finansų valdymo sistema Vilniaus m. savivaldybėje
 • Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo IS Nacionalinei teismų administr.
 • Finansų ministerijos finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema
 • Programų parengimo ir biudžeto sudarymo IS Krašto apsaugos ministerijai
 • Švietimo ir mokslo ministerijos finansų valdymo ir apskaitos IS
 • Tauragės raj. savivaldybės strateginio planavimo, finansų valdymo sistema
 • Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema
 • Viešojo sektoriaus finansų valdymo sistema Ūkio ministerijoje
 • Žemės administravimo informacinė sistema (ŽAIS)

Draudimo sprendimai:

 • Gyvybės draudimo informacinė sistema „Mandatum Life Insurance Baltic”
 • Gyvybės draudimo verslo valdymo IS GDIS „PZU Lietuva gyvybės draudimui“
 • Gyvybės draudimo verslo valdymo sistema „SEB gyvybės draudimui”
 • Ne gyvybės draudimo verslo valdymo IS DIS „Balva AAS“ ir „Balta AAS“
 • Ne gyvybės draudimo verslo valdymo IS DIS „Ergo Lietuvai”
 • Ne gyvybės draudimo verslo valdymo IS DIS „PZU Lietuvai“
 • Pensijų fondų valdymo sistema „Aviva Lietuvai”
 • Pensijų fondų valdymo sistema „Danske Capital investicijų valdymui”
 • Transporto priemon. valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo IS
 • Mokomosios draudimo ir banko informacinės sistemos Vilniaus kolegijoje

Infrastruktūros paslaugos:

 • Infrastruktūros įrangos tiekimas ir diegimas Citadele bankui
 • Tarnybinių stočių tiekimas ir diegimas pagrindinėms banko SNORAS IS
 • Informacinių mainų ir el. pašto sistemos modernizavimas („Lietuvos geležinkeliai“)
 • Infrastruktūros įrangos tiekimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai

Kitos individualios sistemos:

 • Elektroninių paslaugų informacinė sistema (EPIS) Migracijos departamente
 • Integrali administracinių paslaugų informacinė sistema (IAPS)
 • Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema (IBPS)
 • IS „Infostatyba“ elektroninių paslaugų sukūrimas
 • Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro modernizavimas
 • Kaliningrado tranzito geležinkeliu dokumentų informacinė sistema (FRTD IS)
 • Konsulinių procedūrų valdymo sistema (KPVS)
 • LR Seimo II rūmų plenarinių posėdžių informacinė sistema
 • Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (N.SISII) plėtra
 • Nacionalinės Šengeno IS ir Vizų IS (II kartos) diegimo konsultavimo darbai
 • Nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtra
 • Ne maisto produktų rinkos priežiūros IS RIPRIS
 • Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registras
 • Pirmosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS1+)
 • Šengeno šalių informacinė ieškomų objektų sistema
 • Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros IS INFOSTATYBA
 • Teisės aktų informacinė sistema (e-Seimas)
 • Teisės aktų registro (TAR) modernizavimas ir plėtra
 • Teisės aktų registro (TAR) sukūrimas
 • Valstybės ir savivadybių institucijų administr. paslaugų perkėlimas į el. terpę
 • Valstybės registrų sąrašo (registro) duomenų bazė
 • Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registras
 • Viešųjų ir administracinių paslaugų portalas ir analitinė IS (PASIS)
 • Žmogaus audinių ir organų donorų bei recipientų registras
 • Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema AIKOS
 • Lietuvos švietimo informacinė sistema IS MOKYKLA
 • Mokyklos nelankančių vaikų programinė įranga
 • Mokyklos valdymo informacinė sistema (MVIS)
 • Studentų registro programinė įranga
 • Vilniaus miesto interaktyvios mokyklos informacinė sistema (IMIS)
 • Aplinkosauginės informacijos el. paslaugų plėtra
 • Integrali aplinkos informacijos valdymo sistema (ICISEM)
 • Lietuvos erdvinės informacijos (LEI) portalo naujos el. paslaugos
 • Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros sistema (LGII)
 • IS SKAITIS kortelių išdavimo komponento konstravimas ir diegimas
 • Kelių transporto informacinė sistema (KELTRA)
 • Techninių apžiūrų informacinė sistema (TAIS)

Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos sistema (VEKTRA)

 

UAB „Audiogidas“

Informacija parengta: 2017-07-24

 

Imonės kodas: 300556765

Adresas: Algirdo g. 37A-20, LT-03217 Vilnius

Telefonai: +370 616 00021

E-paštas: audiogidas@gmail.com

Tinklapis: www.audiogidas.lt

Paslaugos:

 • scenarijaus rašymas
 • vertimas į užsienio kalbas
 • diegimas į audiogidu įrangą
 • teikia audiogidu įrangą
 • paruošia garso įrašus

Projektai ir klientai:

Audiogidai įrengti:

 • Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje
 • Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune
 • Grūto sovietinių skulptūrų parke
 • Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila”
 • Vilniaus turizmo informaciniuose centruose
 • Dviračių muziejuje Šiauliuose
 • Frenkelio viloje Šiauliuose
 • Biržuose, Radvilų pilyje (Biržų krašto muziejus „Sėla”)
 • Rokiškio dvare (Rokiškio krašto muziejus)
 • Dubingių piliavietėje ir Radvilų rūmuose (Asvejos regioninis parkas)
 • Šaltojo karo muziejuje (buvusi SSRS branduolinių raketų bazė netoli Platelių, dabartinėje Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje)
 • Genocido aukų muziejuje (buvę KGB rūmai Vilniuje)
 • Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje

Pinigų muziejuje Vilniuje – specialiai kurtiesiems skirtas gidas

 

UAB „Audiotonas“

Informacija parengta: 2017-08-16

 

Imonės kodas: 110603713

Adresas: Neries krantinė 14, LT-48397 KaunasLaisvės pr. 117-75, LT-06118 Vilnius

Telefonai: +37037750505+37052794241

E-paštas: nfo@audiotonas.lt;

vilnius@audiotonas.lt

Tinklapis: www.audiotonas.lt/

Paslaugos:

 • audiovizualiniai sprendimai
 • meninio apšvietimo sistemų projektavimas ir diegimas
 • viešųjų erdvių garsinimo, vaizdo ir pavojaus pranešimo sistemų projektavimas ir diegimas
 • automatinio valdymo sistemų projektavimas ir diegimas

Prekės:

 • ekranai
 • vaizdo projektoriai
 • garso sistemos
 • prožektoriai
 • išmanieji apšvietimo prietaisai
 • garso, vaizdo ir šviesos valdymo pultai
 • duomenų laikmenos Livestar
 • garso sistemų produktai namų vartotojams
 • muzikos instrumentai

Projektai ir klientai:

Sprendimai:

 • Audiovizualiniai sprendimai komplekse „Sokol“ penkių žvaigždučių „Marriott“ viešbutyje Minske
 • Sudėtinga apšvietimo valdymo įranga – Latvijos nacionalinėje Operoje
 • Automatizuotos auditorijų audiovizualinės sistemos integruoto mokslo, studijų ir verslo centre „Santara“
 • Garso sistema Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune
 • Garso, vaizdo bei apšvietimo sistemos Utenos „Taurapilyje“
 • Audiovizualinės sistemos ir automatizuotas valdymas Kauno pramonės įmonės centrinėje būstinėje
 • Garso, apšvietimo, vaizdo ir mechanizacijos sistemos Nacionaliniame Kauno dramos teatre
 • Akustiniai sprendimai Panemunės pradinės mokyklos sporto salėse
 • Sudėtingos ir galingos garso sistemos Alytaus sporto ir rekreacijos centre, Elektrėnų Ledo Rūmuose, Kauno Žalgirio arenoje, Palangos sporto arenoje, Panevėžio Cido arenoje, Prienų sporto ir pramogų arenoje, Šiaulių arenoje, Utenos pramogų arenoje
 • Aukštos klasės audiovizualiniai sprendimai Senukų prekybos centro administraciniame pastate
 • Patikimos konferencijų technologijos parodų ir kongresų centre LITEXPO
 • Skaitmeninių ekranų sprendimas Vilniaus Karoliniškių poliklinikoje
 • Šiuolaikiška garso sistema LR Prezidentūros Baltojoje salėje
 • Keltuvų, apšvietimo ir kompiuterizuotos mechanizmų valdymo sistemos sprendimas Lietuvos nacionaliniame dramos teatre
 • Audiovizuainiai sprendimai Microsoft Lietuva biure
 • Radisson Blu Astorija viešbučio konferencijų centro audiovizualinės ir konferencinės sistemos
 • Audiovizuainiai sprendimai Didinguose Valdovų rūmuose
 • Audiovizuainiai sprendimai Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje saleje
 • Vaizdo ir garso valdymo sprendimas Klaipėdos universiteto psichologijos katedroje
 • Garso ir vaizdo konferencijų sprendimas LR Vyriausybės posėdžių salė
 • Garso, vaizdo ir automatizuoto valdymo sistema ISM vadybos ir ekonomikos universitete
 • Skaitmeninių ekranų sistema – Swedbank banke
 • Garso, apšvietimo, vaizdo transliavimo, kalbų vertimo ir scenos mechanizmų sistema Alytaus miesto teatre
 • Elektroninio balsavimo, vaizdo, garso, dokumentų, archyvavimo, transliavimo ir interneto tinklapio integracijos sprendimas 38-ose Lietuvos savivaldybių Tarybos posėdžių salėse
 • Konferencijų garso-vaizdo sistemų sprendimas Swedbank būstinėje
 • Auditorijų technologinė įranga naujajame SMK pastate
 • Garso technologijos naujuose Dievo namuose Šiauliuose
 • Garso sistema Jėzuitų bažnyčioje
 • Garso sistemos Druskininkų vandens parke
 • Garso informacinė sistema MEGA prekybos ir laisvalaikio centre
 • Garso sistema Kėdainių arenoje
 • Skaitmeninė garso sistema LR Seime

 

UAB „Dizaino kryptis“

Informacija parengta: 2017-08-17

 

Imonės kodas: 225257570

Adresas: Laisvės pr. 88, LT-06125 Vilnius

Telefonai: +370 5 212 6036

E-paštas: info@kryptis.lt

Tinklapis: http://www.kryptis.lt/

Paslaugos:

Tinklalapiai ir mobiliosios programėlės:

 • interneto svetainės
 • programėlės mobiliesiems ir planšetiniams įrenginiams (iOS, Android)
 • virtualios ekspozicijos
 • papildytos realybės sprendimai

Strategijos ir projektavimas:

 • prekių ženklo strategija internete
 • rinkodaros įžvalgos ir vartotojų pritraukimas
 • koncepcijos ir prototipų kūrimas
 • informacinių sistemų projektavimas
 • e-verslo ir IS diegimo galimybių studijos

Prekės ženklai, dizainas ir multimedija:

 • prekių ženklai
 • firminis stilius
 • grafinis dizainas
 • 3D grafika
 • vaizdo reklama ir multimedija

Interneto rinkodara:

 • turinio kūrimas ir strategija internete
 • matomumo paieškos sistemose didinimas (SEO)
 • pašto ir SMS rinkodara
 • socialinių tinklų rinkodara
 • virusinė ir žodinė rinkodara

Informacinių sistemų kūrimas:

 • Verslo procesų analizė
 • Informacinių sistemų projektavimas
 • Gamyba ir diegimas
 • Informacinių sistemų integravimas
 • Palaikymas ir priežiūra

Svetainių talpinimas ir dedikuoti serveriai:

 • svetainių talpinimas
 • pašto paslaugos
 • individualūs (dedikuoti) serveriai
 • virtualiai dedikuoti serveriai
 • debesų kompiuterijos sprendimai

Elektroninė komercija:

 • komercijos sprendimai
 • Paslaugų rezervacinės sistemos

Turinio valdymas:

 • Turinio valdymo sistema „SystemSight“
 • Portalai valdomi „Wordpress“
 • Tiesioginės vaizdo transliacijos „Wowsa“
 • Interaktyvaus turinio valdymo įrankiai

Rinkodara ir žinomumo didinimas:

 • loterijų ir konkursų sprendimai
 • pašto rinkodaros sprendimai
 • SMS rinkodara ir mobiliosios aplikacijos
 • Žaidimai

Klientų aptarnavimas ir lojalumas:

 • Interneto apklausų sistemos
 • Elektroniniai klausimynai ir testai
 • Socialiniai tinklai ir intraneto sistemos
 • Lojalumo valdymo sistemos

Procesų automatizavimas:

 • Kreditų verslo valdymo sistemos
 • Renginių valdymo sistema
 • Dokumentų valdymo sistemos
 • Pardavimų valdymo sistemos (CRM)

Projektai ir klientai:

Išmaniųjų telefonu programėlės:

 • „Regitra“ mobilusis puslapis
 • Biovela group mobilioji iPAD programėlė
 • Dujų perdavimo sistemos operatoriaus mobilusis tinklapis ambergrid.lt
 • FIMA interneto svetainė
 • Mobili programėlė adcparking.com
 • Mobili programėlė EU2013.LT iOS ir Android
 • Mobiliosios aplikacijos Lietuvos gintaro kolekcijai
 • Švietimo ir mokslo ministerijos mobilusis tinklapis

Portalai ir rekaminiai tinklapiai:

 • „MRU universitetas”
 • „Skandinaviški interjerai”
 • „Biovela group“
 • „Euroapotheca“ – pirmaujantis vaistinių tinklas Baltijos šalyse
 • „Kauno grūdai“ įmonių grupės
 • „Mandatum life“ draudimas
 • BABILONAS I prekybos centras
 • Bobutes paskola interneto tinklapis
 • Didmeninės prekybos įmonė „Vilandra“
 • ru – grožio produktų prekyba
 • Kauno kolegijos tinklalapis
 • Odontologijos klinika „Gidenta“
 • RSV agentūra „Avenire“
 • Skinija interneto svetainė
 • Tinklalapis Šv. Kristoforo klinikai
 • Tinklapis Rusijos vaikų mados rinkos lyderiui – CHOBI
 • ViaPearl tinklalapis
 • 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje portalas
 • com
 • Gintaro kelias Lietuvoje
 • Informacinis portalas verslui Pasvalyje
 • Nacionalinis Gruzijos karjeros planavimo portalas
 • lt interneto svetainė
 • UAB Audiotonas interneto svetainė
 • Užsienio reikalų ministerijos tinklapis
 • Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013
 • Oficialūs Lietuvos studijų vartai
 • Oficialūs Lietuvos vartai
 • Popkreditas tinklapis ir greitųjų kreditų valdymo sistema
 • ie el. parduotuvė Airijoje
 • SMS finansai
 • Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapis
 • Ūkio ministerijos tinklalapis
 • Amber Fish branding
 • Barselona Living – naujas prekės ženklas Lietuvoje atstovaujantis žymiausius pasaulyje interjero sprendimų gamintojus.
 • Business center logo
 • Get Baltic
 • Gold Credit branding
 • Handmade & Beauty branding
 • Kauno kolegijos firminis stilius
 • Media House brand & corporate identity
 • Meyer & John rebrand
 • Partners 4 Value brand & identity
 • Pi Consult logo
 • Printing House brand & corporate identity
 • System Sight logo
 • Sklypo Energija branding
 • Tinklo „Bitė ritė“ el. parduotuvė
 • Vilnius golf & spa resort logo & corporate identity
 • „Vilnius golf & spa resort”
 • „Beža familia“ – sveikatos ir grožio namai
 • „Pizza Jazz“ restoranų tinklas

 

UAB „Etalinkas“

Informacija parengta: 2017-08-16

 

Imonės kodas: 300132866

Adresas: Kauno g. 34, LT-03202 Vilnius

Telefonai: +370 700 700 70

E-paštas:

Tinklapis: www.etalinq.com/

Paslaugos:

 • Nestandartinės programinės įrangos kurimas
 • Led šviestuvų gamyba ir montavimas
 • Internetinių svetainių kūrimas

Prekės:

 • Elektroninių leidinių valdymo sistema
 • Nuotolinio mokymosi sistema
 • Skolų išieškojimo sistema
 • Balso sintezatorius
 • Projektų valdymo sistema

Projektai ir klientai:

Sprendimai:

 • Kompiuterio operacinės sistemos ir taikomųjų programų funkciju valdytuvas Vilniaus Universitetui
 • Naršykles valdymas žmogaus balsu Vilniaus Universitetui
 • Elektroninių leidinių valdymo sistema (ELVIS) Lietuvos aklųjų bibliotekai
 • Vaizdo filmukai Alantos technologijos ir verslo mokyklai
 • Nuotolinio mokymosi sistema Alantos technologijos ir verslo mokyklai
 • Užsienio prekybos sistemos plėtra Lietuvos statistikos departamentui
 • Reprezentacinė svetainė Estetikos ir sveikatinimo studijai
 • Renginių organizavimo sistema UAB „Concept events & media“ įmonei
 • Ekrano skaitymo ir didinimo programinės įrangos diegimas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
 • Interaktyvus mokymosi informacinis modulis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai
 • Virtualaus, interaktyvaus žemėlapio sukūrimas Sveikatos apsaugos ministerijai
 • Svetainė UAB „Idi media“ įmonei
 • Svetainė ir renginių valdymo sistema Kauno technologijos universitetui
 • Buhalterinės apskaitos programinės įrangos tobulinimas Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinikoms
 • Interneto svetainė ir turinio valdymo sistema Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui
 • Narių koordinavimo sistema asociacijai „Žinių ekonomikos forumas“
 • Duomenų saugyklos sprendimas Centrinei projektų valdymo agentūrai
 • Priklausomybės indekso skaičiuoklė lietuvių kalba Vilniaus priklausomybės ligų centrui
 • Priklausomybės indekso skaičiuoklė latvių kalba „United nations office on drugs and crime“ organizacijai

 

UAB „Elektroninės leidybos namai“

Informacija parengta: 2017-08-18

 

Imonės kodas: 124341573

Adresas: Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius

Telefonai: +3705 260 14 71

E-paštas: office@eln.lt

Tinklapis: http://www.eln.lt

Paslaugos:

 • kompanijos, paslaugų, produktų prezentacinės sistemos
 • enciklopedinės-informacinės sistemos
 • mokomosios sistemos
 • elektroniniai vadovėliai
 • proginiai sveikinimai
 • žaidimai
 • interneto projektai
 • dizainas
 • leidyba
 • foto
 • video

Projektai ir klientai:

Informaciniai-pramoginiai terminalai:

 • Šešių interaktyvių terminalų sistema LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUJE ir etnografinėje žvejo sodyboje
 • Informacinis terminalas GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUJE
 • Trimatėmis technologijomis sukurtas žaidimas-simuliacija LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUJE.
 • Virtuali ekspozicija tarptautinei parodai „BALTŲ MENAS“
 • Informaciniai terminalai su trimatėmis rekonstrukcijomis KERNAVĖS ARCHEOLOGIJOS IR ISTORIJOS MUZIEJUJE

Interneto projektai:

 • „EMH-ELGAMA“ interneto svetainė
 • Gėrimo PEPSI žaidimo svetainė
 • Alaus CARLSBERG ir MTV žaidimo svetainė
 • AB „Suskystintos dujos“ svetainė
 • OMNITEL išankstinio mokėjimo kortelės svetainės
 • Mineralizuoto vandens „Vichy Classique“ 2001 metų vasaros akcijos svetainė
 • Mineralizuoto vandens „Vichy Classique“ svetainė
 • AB „Vilniaus paukštynas“ svetainė
 • Saugaus sekso svetainė
 • Vitaminų „Kiddi“ svetainė
 • Ledo skulptūrų parko virtuali ekspozicija (2000 žiema)
 • LTB mokėjimo kortelės Maestro Euro<26 svetainė
 • MultiCopy popieriaus promo akcijos svetainė
 • „Ekskomisarų biuro“ virtualaus biuro svetainė
 • BALTIC OPTICAL DISC svetainė
 • Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos svetainė
 • Mineralizuoto vandens „Vichy Classique“ 2000 metų vasaros akcijos svetainė

Mokomosios sistemos:

 • „Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės“
 • „Po truputį“

Enciklopedinės-informacinės sistemos:

 • „Lietuva iki Mindaugo“
 • „Europos integracijos pamokos“
 • „Ignalinos atominė elektrinė“
 • „Žvilgsnis į „Aukso amžių“
 • „Kaišiadorių rajono kraštotyrinė bibliografija“
 • „Žalgirio mūšis. Dosnusis Vytautas ir šykštuolė Julijona“
 • „Atminties sutrikimai. Alzheimerio liga ir kitos demencijos“

Prezentacinės sistemos:

 • „LG Flatron televizoriai“
 • „Omnitel paslaugos“
 • „Baltic Optical Disc“
 • „Service 1“
 • „Žaidžiame ateitį. Omnitel“

Proginės sistemos-sveikinimai:

 • „Kalėdos su ELN“
 • „Kalėdos su ELN 2001“
 • „Kalėdos su ELN 2002“
 • Laimėtojų atrankos programos
 • „Vichy Classique“ žaidimas I
 • „Vichy Classique“ žaidimas II
 • „Pepsi“ žaidimas
 • „Carlsberg“ ir MTV žaidimas
 • „Omnitel“ žaidimas „InfoBalt 2001“ parodoje
 • „Alitos“ žaidimas „Laimėk kelionę į Ibizą!“
 • „Alitos“ žaidimas „Skrydis aukščiausia klase“
 • „Alitos“ žaidimo „Skrydis aukščiausia klase“ superfinalas

Video-CD diskai:

 • „Ateiviai II“
 • „Beldžiant į dangaus vartus“
 • „Bėk Lola, Bėk“
 • „Goja“
 • „Imperatorius ir žudikas“
 • „Paparaciai“
 • „Poravimosi metas“
 • „Žaisminga vakarienė“
 • „Zelta karaoke“ I-II
 • „Tauragės rajono medinė architektūra“

Žaidimai:

 • „Omnitel laivų mūšis“
 • „Omnitel lenktynės“

 

UAB „Fresh Media“

Informacija parengta: 2017-08-18

 

Imonės kodas: 126032084

Adresas:  Laisvės pr. 121, LT-06120 Vilnius

Telefonai: +3705 2343485

E-paštas: info@freshmedia.lt

Tinklapis: http://www.freshmedia.lt

Paslaugos:

 • IT sprendimai

Prekės:

 • ZurmoCRM – santykių su klientais valdymo sistema (CRM)
 • EasyWeb platforma skirta valdyti interneto svetaines ar elektroninės komercijos sprendimus
 • BOXI – vidinis privatus įmonės socialinis tinklas

Projektai ir klientai:

Interneto portalai:

 • Europos socialinio fondo agentūra – www.esf.lt
 • Juozo Statkevičiaus el. parduotuvė – shop.statkevicius.com
 • AB „Energijos skirstymo operatorius“ – www.eso.lt
 • Internetinė parduotuvė – www.dellon.lt
 • Šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašas – sauktiniai.kam.lt
 • Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija – www.lrp.lt
 • Mocevičiaus firma – www.eginalas.lt
 • AD Verum, UAB – www.adverum.lt
 • UAB Grandma Enterprise – www.grandma.lt
 • Mocevičiaus firma – www.ginalas.lt
 • VĮ Infostruktūra – www.is.lt
 • UAB Grandma Enterprise – www.pancakes.lt
 • Juozas Statkevičius – statkevicius.com

 

UAB „Minčių studija“

Informacija parengta: 2017-08-18

 

Imonės kodas: 125725915

Adresas: Ratnyčios g. 45-28 LT-08214 Vilnius

Telefonai: +370692380

E-paštas: minciustudija@gmail.com

Tinklapis: http://www.minciustudija.lt/

Paslaugos:

 • Prodiusavimo paslaugos
 • Video kūrimas internetui
 • Užsakomieji filmai įmonėms
 • Televizijos laidų kūrimas
 • Scenarijų rašymas renginiams

Projektai ir klientai:

Sukurta gausybė:

 • kassavaitinių laidų
 • specializuotų koncertų
 • pokalbių šou

Įsimintiniausi pokalbių šou sukurti tokiose televizijose:

 • LNK
 • BTV
 • TV3
 • LRT
 • užbaigti projektai

 

UAB „Muzikos ekspresas“

Informacija parengta: 2017-08-16

 

Imonės kodas: 123256020

Adresas: R. Jankausko g. 6, LT-04310  Vilnius

Telefonai: +370 5 240 2404

E-paštas: info@mex.lt

Tinklapis: www.mex.lt

Paslaugos:

 • Namų kino teatras
 • Išmanūs namai
 • Nematomos kolonėlės
 • Kolonėlės – paveikslai
 • Patalpų įgarsinimas
 • Video sprendimai
 • Konferencijų sistemos
 • Pavojaus pranešimo sistemos
 • Interkomas
 • Nestandartiniai audiovizualiniai sprendimai
 • Viešbučiams
 • Architektūrinis apšvietimas
 • Kultūros namų įrengimas
 • Teatrų įrengimas
 • Maldos namų įgarsinimas
 • Sporto ir pramogų arenų įrengimas
 • Lauko instaliacijos

Prekės:

 • Akustinės sistemos
 • Garso stiprintuvai ir procesoriai
 • Mikrofonai
 • Mikšeriniai pultai
 • Scenos įranga
 • Įgarsinimo įrangos nuoma
 • Profesionalaus apšvietimo įranga
 • DJ apšvietimo įranga
 • Architektūrinio apšvietimo įranga
 • Apšvietimo įrangos nuoma
 • Kino projektoriai
 • Kino serveriai
 • Kino garso procesoriai
 • Kino teatrų garso atkūrimo įranga
 • 3D kino įranga
 • Ekranai ir ekranų rėmai
 • Sinchroninio vertimo įranga
 • Balsavimo įranga
 • Vaizdo konferencijų įranga
 • Diskusijų įranga

Projektai ir klientai:

Garso ir apšvietimo įranga klubuose ir baruose:

 • PABO LATINO klubas
 • GRAND CLUB klubas
 • CRAZY BULL baras
 • OPALOCKA klubas
 • JUODA-RAUDONA baras
 • FABRIK klubas
 • PINK LOFT klubas

Garso ir apšvietimo įranga koncertų salėse, kultūros centruose ir arenose:

 • Nacionalinės M. K. Čiurlionio Menų Mokyklos koncertų salė
 • Lietuvos Kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
 • Prekybos pramogų centrai „AKROPOLIS“ (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
 • Vilniaus „SIEMENS arena“
 • Lietuvos paviljonas pasaulinėje parodoje EXPO 2000 Hanoveryje
 • Panevėžio kultūros centras „Garsas“
 • Subačiaus kultūros namai

Garso ir vaizdo sistemos kino teatruose:

 • Lietuvoje: 22 kino teatrai – 29 salės
 • Latvija: 3 kino salės – 4 salės
 • Estija: 2 kino teatrai – 2 salės
 • Rusija: 27 kino teatrai – 71 salė
 • Ukraina: 11 kino teatrų – 27 salės
 • Baltarusija: 3 kino teatrai – 5 salės

 

UAB „MVP sprendimai“

Informacija parengta: 2017-08-18

 

Imonės kodas: 300642698

Adresas: J. Jasinskio 16, LT-01112 Vilnius

Telefonai: +370 687 27622

E-paštas: info@mvp.lt

Tinklapis: http://www.mvp.lt/

Paslaugos:

 • dizainas
 • maketavimas
 • logotipai
 • firminis stilius
 • video ir audio produkcija
 • infografika
 • reklaminės viešinimo kampanijos
 • ryšiai su žiniasklaida
 • korporacinė komunikacija
 • renginių, seminarų organizavimas
 • tyrimai
 • strategijos
 • metodologijos
 • planavimas ir įgyvendinimas

Projektai ir klientai:

Audio / Video / Infografika:

 • TV projektas „LAIKAS INOVACIJOMS
 • 10 video reportažų ciklas „Ekskursija inovacijos“
 • Televizijos projekto laidos „Nepaprasti daiktai“

Dizainas / Maketavimas / Firminis stilius:

 • Logotipai
 • „Rendinator“ firminis stilius
 • paslaugų teikimo sistema TAPSIS“
 • Ledų su probiotikais pakuotės dizainas
 • Interneto svetainės www.sva.lt kūrimas
 • Eisenos treniruoklio „EIK“ plakatas ir roll up
 • Interneto svetainės www.brachydose.com kūrimas
 • Mobilių ROLL UP stendų dizainas
 • Katalogas „Perspektyviausi Lietuvos prototipai 2015“
 • Portalo „Raštija.lt“ viešinimo kampanijos planavimas ir įgyvendinimas
 • Stogų renovacijos kampanijos „Asbestui NE“ planavimas ir įgyvendinimas
 • Nacionalinės teismų administracijos kasmetinio leidinio „Teismų veiklos apžvalga 2014“ dizainas, maketavimas ir gamyba
 • Prekinio ženklo „Beyerdynamic“ reklaminės kampanijos planavimas ir įgyvendinimas
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kampanijos „STOP smurtui“ planavimas ir įgyvendinimas
 • IT paslaugų įmonės „Isprendimai“ firminis stilius
 • „Eternit Baltic“ stendo apipavidalinimas parodoje „RESTA 2013“
 • Putojančio vyno „Colibri“ pakabinamos reklaminės knygelės dizainas
 • „Eternit Baltic“ statybininko kalendoriaus informacijos parengimas, dizainas, meketavimas ir gamyba

Renginiai / Konferencijos / Seminarai:

 • Biomasės energetikos verslo kontaktų mugė (LT-NO)
 • Visuotinis teisėjų susirinkimas
 • Atliekų perdirbimo ir tvarkymo verslo kontaktų mugė (LT-NO)
 • Kauno oro uostų šventės organizavimas
 • Žaliųjų informacinių ir ryšių technologijų kontaktų mugė (LT-NO)
 • Konferencija „Dizainas inovatyvaus verslo pradžiai“
 • Konferencija „Švariosios gamybos inovacijos pramonėje“
 • Transporto ir logistikos įmonės „Hoptrans“ naujo biuro atidarymo šventės organizavimas
 • Nacionalinės teismų administracijos tarptautinės konferencijos organizavimas

Viešinimo / Reklaminės / Socialinės kampanijos:

 • Oro uosto 30 mln. keleivio sutikimas
 • Respublikinis moksleivių piešinių konkursas „Teismas gina žmones“
 • Portalo „Raštija.lt“ viešinimo kampanijos planavimas ir įgyvendinimas
 • Stogų renovacijos kampanijos „Asbestui NE“ planavimas ir įgyvendinimas
 • Susisiekimo ministerijos dalyvavimo renginyje „Europos dienos 2015“ organizavimas
 • Prekinio ženklo „Beyerdynamic“ reklaminės kampanijos planavimas ir įgyvendinimas
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kampanijos „STOP smurtui“ planavimas ir įgyvendinimas
 • Lietuvos automobilių kelių direkcijos socialinės kampanijos „Pliauska sugėdintoja“ planavimas ir įgyvendinimas
 • Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo „EPP“ viešinimo kampanijos organizavimas

 

UAB „AV Systems“

Informacija parengta: 2017-08-16

 

Imonės kodas: 301531836

Adresas: Latvių g. 15, LT-08123 Vilnius

Telefonai: +370 682 67 606

E-paštas: info@avsystems.lt

Tinklapis: www.avsystems.lt/

Paslaugos:

 • Audiovizualinių, akustinių sistemų, apšvietimo sistemų sprendimai
 • Aparatinės ir programinės įrangos sistemų integravimas, konfigūravimas, priežiūra ir aptarnavimas
 • Renginių filmavimas ir transliavimas
 • TV, radijo bei inžinerinių sistemų integracija
 • Šviesos, garso ir vaizdo kompleksų projektavimas
 • Vaizdo klipų, reklamų, vinječių gamyba

Prekės:

 • Profesionali garso ir vaizdo bei šviesos įranga

Projektai ir klientai:

Sprendimai:

 • Lietuvos Respublikos Seime esančios istorinės Kovo 11-osios salės vaizdo įrangos bei instaliacinių medžiagų atnaujinimas
 • Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės inauguracijos ceremonijos transliacija
 • Auditorijų ir aktų salės apšvietimo ir multimedijų integraciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
 • Televizinę įrangą „5ci“ įmonei
 • Apšvietimo, garso ir vaizdo sistemos Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui
 • Suprojektuota ir įdiegta radijo įrangą, bei apmokyti darbuotojai Immanuel Kant Baltic universitete Karaliaučiuje
 • Kino salės „FilmBox LT“ įrengimas Vilniaus oro uoste
 • Audivizualinės studijos įrengimas „Užupio Meno Inkubatorius“ organizacijoje
 • Multimedijų integraciją Vilniaus Gedimino technikos universiteto auditorijose
 • Vaizdo ir garso sistemos dizainas bei instaliacija bei darbuotojų apmokymas Vilniaus universiteto konferencijų saleje
 • Kino salės projektavimo bei instaliacinai darbai Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
 • Suprojektuota ir skurta kilnojama radijo stotis Lietuvos Radijui
 • Kilnojamos televizijos stoties (KTS) projektavimas

 

UAB „Nordcode“

Informacija parengta: 2017-08-17

 

Adresas: J.Basanavičiaus g. 26, LT-03244 Vilnius

Telefonai: +37061213650

E-paštas: info@nordcode.lt

Tinklapis: http://www.nordcode.lt/

Paslaugos:

 • Interneto ir mobiliosios apikacijos bei tinklapiai

Projektai ir klientai:

Sprendimai:

 • Interneto ir mobilioji aplikacija Mano Būstas įmonei
 • Interneto aplikacija Siemens ir Cido arenoms
 • Interneto aplikacija Obyava
 • Interneto aplikacija UAB „Perlo paslaugos“ imonės finansų vadymui
 • Interneto ir mobilioji aplikacija Vilniaus prekybos centrui Ozas
 • Interneto portalo išvaizdos gerinimas 15min.lt portalui
 • Mobilioji aplikacija Autoplius interneto portalui
 • Interneto aplikacija Orakulas imonei
 • Interneto ir mobilioji aplikacija Finasta bankui
 • Interneto parduotuvė Jungtinės Karalystes įmonei Shoe Embassy
 • Interneto puslapis ShopSpy įmonei Baltic Media Group
 • Interneto puslapis Auga, ekologinio ūkio produktams
 • Mobilioji aplikacija internetinei draudimo įmonei eDrauda

 

UAB „Radijo ryšio sistemos“

Informacija parengta: 2017-07-24

 

Imonės kodas: 301649553

Adresas: Palemono g. 171-202, LT-52107 KaunasKirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius

Telefonai: +370 37 37 3320+370 5 26 03146

E-paštas: info@rrs.lt

Tinklapis: www.rrs.lt

Prekės:

 • audiogidų prietaisai

 

UAB „Rinkodara“

Informacija parengta: 2017-08-06

 

Imonės kodas: 303143540

Adresas: K. Petrausko g. 26, 315 kab., LT-44156, Kaunas

Telefonai: +370 667 99799

E-paštas:  info@rinkodara.lt

Tinklapis: www.rinkodara.lt

Paslaugos:

Strateginė rinkodara:

 • tyrimai ir analizė
 • rinkodaros planavimas
 • marketingo mokymai

Turizmo rinkodara:

 • audio gidai
 • tekstų rengimas
 • Speciaizuota TIC svetainė
 • Ežero navigacija
 • Turizmo aplikacija

El. rinkodara:

 • Elektroninių parduotuvių kūriams
 • Interneto svetainių kūrimas
 • Interneto reklamos kampanijos

SEO – interneto svetainių optimizavimas paieškos sistemoms

Kūryba ir reklama

Interneto svetainių dizainas:

 • Logotipų kūrimas
 • Firminis stilius
 • Reklamos dizainas
 • Reklama žiniasklaidoje
 • MEDIA planavimas
 • Spaudos dizainas
 • Garso, vaizdo klipai
 • Fotografijos

Ryšiai su visuomene:

 • Komunikacijos strategijos

ES projektų rengimas:

 • Paraiškos ES paramai
 • Projektų koordinavimas

Projektai ir klientai:

Aplikacijos:

 • Chatty Bee
 • Autorovas

Elektronines parduotuves:

 • Kurtuvėnų dvaro pramogų kompleksas,
 • Eternit

Svetainių kūrimas:

 • NK statyba
 • Infomolėtai
 • Kaimo turizmo sodybos tinklapis
 • Seduja
 • lt
 • Holland Park
 • Kaimas į namus
 • Turizmo informacijos platforma
 • Jungtis
 • E-Group

Firminis stilius:

 • C-Bet

 

UAB „RV projektas“

Informacija parengta: 2017-08-17

 

Imonės kodas: 300638162

Adresas: Veiverių 62a-4, LT-46211 Kaunas

Telefonai: +37061231645

E-paštas:

Tinklapis: http://www.rvpro.lt/

Paslaugos:

 • Pakuočių dizainas, gamyba, spauda
 • Plastikinių maišų gamyba, spauda
 • Interaktyvios multimedijos technologijos

Projektai ir klientai:

Pelkių ir miško erdvės sferine valdoma fotografija (3D). Žiūrėti > 

 

UAB „Scenos techninis servisas“

Informacija parengta: 2017-08-17

 

Imonės kodas: 120139389

Adresas:  Aukštaičių g. 6, LT-11341 Vilnius

Telefonai: +370 5 275 2209

E-paštas: mail@sts.lt

Tinklapis: http://www.sts.lt/

Paslaugos:

 • kompleksiniai integracinių projektų sprendimai ir jų valdymas
 • inžinerinis projektavimas
 • konsultacijos techniniais klausimais
 • akustinių projektų rengimas ir akustiniai skaičiavimai
 • kėlimo mechanizmų projektavimas, gamyba ir sertifikavimas
 • objektų instaliavimo darbai
 • personalo apmokymai

Prekės:

 • scenos
 • konstrukcijos
 • kėlimo įranga
 • apšvietimo įranga
 • įgarsinimo įranga
 • vaizdo įranga

Projektai ir klientai:

 • Apšvietimo, įgarsinimo, scenos mechanikos sistemų modernizacijos projekto parengimas ir įgyvendinimas S. RACHMANINOVO regioninėje muzikos mokykloje Rusijoje
 • Apšvietimo ir įgarsinimo sistemų įrengimas klube PACHA
 • Apšvietimo, įgarsinimo ir scenos mechanikos sistemų modernizacijos projekto parengimas ir įgyvendinimas SIEMENS ARENA Vilniuje
 • Apšvietimo, įgarsinimo sistemų projekto parengimas ir įgyvendinimas Zoe’s bar & grill bare
 • Įgarsinimo ir apšvietimo sistemų projekto parengimas ir įgyvendinimas klube OPIUM
 • Apšvietimo, įgarsinimo ir scenos mechanikos sistemų modernizacijos projekto parengimas ir įgyvendinimas Raudondvario dvaro multifunkcinėje salėje
 • Apšvietimo ir scenos draperijos sistemų modernizacijos projekto parengimas ir įgyvendinimas Nemenčinės daugiafunkciniame Kultūros centre
 • Apšvietimo sistemos projekto parengimas ir įgyvendinimas Vytautas Mineral SPA Birštone
 • Apšvietimo ir įgarsinimo sistemos, scenos mechanizacija ir draperija, kėdės bei įrašų studija Zarasų Kultūros centre
 • Video sistema, scenos mechanizacija ir projektavimas Šalčininkų Savivaldybės Kultūros centre
 • Įgarsinimo, apšvietimo, video sistemos ir scenos draperija Dieveniškių laisvalaikio saleje
 • Apšvietimo ir scenos mechanikos sistemų modernizacijos projekto parengimas ir įgyvendinimas Šeduvos kultūros ir amatų centre
 • Įgarsinimo, apšvietimo ir video sistemos, scenos mechanizacija, draperija ir dangos, spec. efektai ir visų šių sričių valdymo sistemų projektavimas bei instaliavimas koncertineje saleje „Black Sea Arena“
 • Apšvietimo, įgarsinimo, video ir scenos mechanizacijos sistemų modernizacijos projekto parengimas ir įgyvendinimas Radviliškio kultūros centre
 • Apšvietimo, įgarsinimo ir scenos mechanikos sistemų modernizacijos projekto parengimas ir įgyvendinimas Birštono kultūros centre
 • Apšvietimo ir įgarsinimo sistemos, scenos ir salės mechanizacija Birštono Kurhauze
 • Apšvietimo, įgarsinimo, video ir scenos mechanikos sistemų modernizacijos projekto parengimas ir įgyvendinimas Kaišiadorių kultūros centre
 • Apšvietimo, įgarsinimo ir spec. efektų įrangos projekto parengimas ir įgyvendinimas restorane „Rendez Vous“
 • Akustinis konsultavimas, elektroakustikos, kėlimo mechanizmų, scenos draperijų sistemos Palangos koncertų salėje
 • Greitaeigio krovininio keltuvo, užuolaidų, apšvietimo, įgarsinimo, LED ekranų, konferencinės įrangos projekto parengimas Latvijos nacionaliniame meno muziejuje

Atnaujinta: 2017-09-26