Interaktyvus lietuviškų vietų JAV žemėlapis „Tikslas – Amerika“

Aistė ir Augustinas Žemaičiai, įsijungę į Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečio programą ir 2017 m. rudenį gavę dalinį savo parengto projekto „Tikslas – Amerika“ finansavimą  iš Lietuvos Respublikos kanceliarijos, aplankė 11 JAV valstijų, jose dokumentavo lietuvišką paveldą ir sukūrė interaktyvų lietuviškų vietų Jungtinėse Amerikos Valstijose žemėlapį „Tikslas – Amerika“  http://www.tikslasamerika.lt. Informacija jame pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Žemėlapyje jau yra pažymėta  apie 330 lietuviškų vietų vienuolikoje JAV valstijų, pateikiamos šių vietų koordinatės, nuotraukos, svarbiausi istoriniai faktai ir kiti aktualūs duomenys.  Įdomiausi objektai verti tiek amerikiečių, tiek ir turistų iš Lietuvos dėmesio. Projekto vykdymo metu surinkta ir paviešinta informacija apie lietuvių muziejus, kapines, bažnyčias, paminklus lietuviams, žymių lietuvių amžinojo poilsio vietas, lietuviškus vietovardžius. Tarp žemėlapyje pažymėtų vietų yra ir pirmojo pasaulyje lietuviško romano leidimo vieta, milžiniška lietuvių koplyčia didžiausioje JAV bažnyčioje Vašingtone, seniausia pasaulyje Lietuvos ambasada, didžiausias Amerikos lietuvių meno muziejus Konektikute, lietuvių krepšininkų eksponatai Krepšinio šlovės galerijoje, rašytojo Antano Škėmos bei poeto Henriko Radausko kapai, „tautinio-modernaus“ architektūros stiliaus (jį sukūrė kai kurie nuo sovietų į JAV pasitraukę lietuviai architektai) pastatai, Jogailos paminklas Niujorko Centriniame parke ir kt.

 

 

Žemėlapio kūrėjai, iš pradžių surinkę reikalingą informacinę medžiagą bibliotekose, užmezgę kontaktus su JAV lietuviais, 2017 m. rudenį vykusios ekspedicijos metu patys aplankė kiekvieną žemėlapyje pažymėtą vietą (ekspedicijos maršrutas tęsėsi 4532 km), pakalbino daugiau negu 100 JAV lietuvių ir iš jų sužinotais naujais faktais papildė žemėlapio turinį. Specialiai jam buvo sukurtos 8424 nuotraukos.

 

 

Iš viso buvo aplankytos ir žemėlapyje pažymėtos 85 lietuvių bažnyčios ir koplyčios (jos skirtos ne tik religinėms apeigoms, bet ir lietuviškai tautinei veiklai),  54 paminklai lietuviams (tarp jų  daug paminklų žuvusiems už Lietuvos laisvę), 36 lietuvių kapinės, 26 istoriniai lietuvių klubų rūmai, 24 lietuviškai pavadintos vietos, 12 žymių lietuvių kapų, 7 lietuvių vienuolynai ir kiti objektai.

Žemėlapis sukurtas ir paskelbtas internete, projektas įgyvendintas, tačiau veiklos tęsiamos: Amerikos lietuviai jo sumanytojams siunčia informaciją apie žemėlapyje dar nepaminėtas vietas ir žemėlapis, remiantis gautais naujais faktais, papildomas. Planuojama, kad ateityje jis apims ir kitus JAV regionus, kad čia bus skelbiama informacija ne tik apie šios valstybės lietuviškas vietas.

Naujausia informacija apie projektą skelbiama Facebook portalo paskyroje „Gabalėliai Lietuvos“ https://www.facebook.com/gabaleliailietuvos/ .

Ekspedicijai ir žemėlapio kūrimui, projektui vadovavo Augustinas Žemaitis. Jis kuria ir interneto svetainę „Gabalėliai Lietuvos“ http://www.gabaleliailietuvos.lt . Joje yra pateikiama surinkta ir susisteminta informacija apie lietuvišką paveldą trisdešimtyje pasaulio šalių.

Aistė Žemaitienė

Nuotraukose:

Interaktyvaus žemėlapio kūrėjai Aistė ir Augustinas Žemaičiai

Interaktyvaus lietuviškų vietų Jungtinėse Amerikos Valstijose žemėlapio „Tikslas – Amerika“  fragmentas

Lietuvos auditorija Pitsburgo universitete

Nuotraukų autoriai:

© Aistė ir Augustinas Žemaičiai

 

 

Atnaujinta: 2018-06-05