Įsibėgėjo projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ veiklos – skaitmeninami Lietuvoje veikiančių katalikų bažnyčių dokumentai

2018 m. pabaigoje Vyriausiojo archyvaro tarnyba pasirašė projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Pirmajame jo etape (šių metų pradžioje) įsigyta kultūros paveldo objektų skaitmeninimui reikalinga įranga. Ją darbe jau pradėjo naudoti projekto veiklose dalyvaujantys, Lietuvos katalikų bažnyčiose čia saugomus dokumentus skaitmeninantys specialistai.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos archyvų ekspozicijų ir edukacinėje salėje (Mindaugo g. 8)  įvyko šio projekto ir Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo pirmųjų rezultatų viešas pristatymas. Šio renginio organizatoriai įstaigos interneto svetainėje (prieiga internete https://www.archyvai.lt/lt/lvat/eais_sk.html) informuoja, kad „renginio metu Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui buvo perduota kompiuterio laikmena (išorinis diskas) su suskaitmenintų dokumentų kopijomis.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos vyskupų konferencijos susitarimas dėl Lietuvos katalikų bažnyčios parapijose esančių metrikų knygų skaitmeninimo buvo pasirašytas dar 2016 m. gegužės 30 d. Susitarime numatyta suskaitmeninti senesnes nei 100 metų bažnyčių metrikų knygas, parapijiečių sąrašus bei užsakų knygas pagal vyskupijose surinktos informacijos pagrindu sudarytus sąrašus, taigi baigus projektą galėtų būti skelbiamos iki 1921 m. sudarytos knygos. […]

Birželio mėnesį pradėta skaitmeninti bažnytines metrikų knygas Vilniaus arkivyskupijoje. Dvi skaitmenintojų komandos du mėnesius darbavosi nuostabioje aplinkoje – Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, Švenčionių klebonijoje, Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus atradimo parapijos namuose. […]

Šiuo metu dalis skaitmenintojų komandos jau darbuojasi Panevėžyje – pradėtos skaitmeninti Panevėžio vyskupijos bažnyčių metrikų knygos.“

Išsamiau apie projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ veiklas – jau minėtame interneto puslapyje https://www.archyvai.lt/lt/lvat/eais_sk.html.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

 

Atnaujinta: 2019-09-17