Išsamiai apie patalpose naudojamus audiogidus

Stacionarus audiogidas – nuomojamas ar nemokamai įstaigoje naudojimui jos patalpose gaunamas prietaisas (techninė įranga) su joje įrašyta, specialiai audiogidui parengta informacija, kurią lankytojui rekomenduojama perklausyti susipažįstant su ekspozicijomis, parodomis, pastatu ir kt.

Privalumai:

 • lankytojui nereikia turėti savo įrangos (audiogidų „rageliai“ arba planšetiniai kompiuteriai, ausinės, ekskursijų grupėms – nešiojami garsiakalbiai);
 • įstaigai nereikia turėti bevielio interneto infrastruktūros.

Trūkumai:

 • įstaigai reikia prižiūrėti įrangą (audiogido įrašų atnaujinimai, baterijų krovimas, įrangos pirkimas ar nuoma, priežiūra, dezinfekavimas, sugedusios / susidėvėjusios įrangos remontas ar naujos įsigijimas).

 

Audiogido paslauga, teikiama lankytojams sudarant galimybę pagal pateiktą internetinę nuorodą (interneto puslapio adresą) atsisiųsti audiogido programėlę į telefoną, kuria naudojantis galima klausytis audiogido turinio tiesiai iš asmeninio telefono.

Privalumai:

 • nesudėtinga greitai atnaujinti audiogido įrašų turinį,
 • centralizuotas visų audiogidų atnaujinimas (vienas darbuotojas gali atnaujinti audiogidus vienoje ar keliose įstaigose, naudojančiose tą patį audiogido turinį.

Trūkumai:

 • lankytojas turi turėti tinkama įrangą audiogido programėlei atsisiųti ir turiniui perklausyti (telefonas ar planšetinis kompiuteris turi palaikyti interneto funkciją ir būti „išmanus“ (tam tikri išmanieji telefonai gali būti per seni arba nesuderinami su programėle);
 • lankytojas turi turėti audiogido turiniui perklausyti skirtas ausines;
 • lankytojas gali nesiryžti naudotis audiogido programėle dėl technologijų / naujovių barjero,
 • patalpose, kuriose naudojamas audiogidas, turi veikti bevielis internetas;
 • jei patalpose nėra bevielio interneto, lankytojas turi turėti telefono bevielį internetą;
 • įstaigoje matomoje, lengvai pastebimoje vietoje turi būti pateikta informacija, kaip atsisųsti audiogido programėlę, arba ši informacija lankytojams turi būti pateikta kita jiems patogia forma.

 

Audiogido paslauga, sudaranti galimybę lankytojui pagal įstaigos pateiktą internetinio adreso nuorodą atsisiųsti parodos audiogido įrašus (pvz.: „.mp3“ formatu) ir klausytis jų taip pat, kaip klausomasi muzikos įrašų.

Privalumai:

 • nesudėtinga greitai atnaujinti audiogido įrašų turinį,
 • centralizuotas visų audiogidų atnaujinimas (vienas darbuotojas gali atnaujinti audiogidus vienoje ar keliose įstaigose, naudojančiose tą patį audiogido turinį.

Trūkumai:

 • lankytojas turi turėti tinkamą įrangą (telefonas ar planšetinis kompiuteris turi palaikyti interneto ryšio funkciją);
 • lankytojas turi turėti įrašams perklausyti skirtas ausines;
 • lankytojas gali nesiryžti naudotis audiogido programėle dėl technologijų / naujovių barjero,
 • patalpose, kuriose naudojamas audiogidas, turi veikti bevielis internetas;
 • jei patalpose nėra bevielio interneto, lankytojas turi turėti telefono bevielį internetą;
 • įstaigoje matomoje, lengvai pastebimoje vietoje turi būti pateikta informacija, kaip atsisųsti audiogido įrašus, arba ši informacija lankytojams turi būti pateikta kita jiems patogia forma.

 

Audiogido paslauga, sudaranti galimybę atsisiųsti įrašą apie eksponatus ar kitus objektus pagal nuorodas (internetinius adresus), pateikiamus prie kiekvieno eksponato (objekto).

Privalumai:

 • nesudėtinga greitai atnaujinti audiogido įrašų turinį,
 • centralizuotas visų audiogidų atnaujinimas (vienas darbuotojas gali atnaujinti audiogidus vienoje ar keliose įstaigose, naudojančiose tą patį audiogido turinį.

Trūkumai:

 • lankytojas turi turėti tinkama įrangą (telefonas ar planšetinis kompiuteris turi palaikyti interneto ryšio funkciją);
 • lankytojas turi turėti įrašams perklausyti skirtas ausines;
 • lankytojas gali nesiryžti naudotis audiogido programėle dėl technologijų / naujovių barjero,
 • patalpose, kuriose naudojamas audiogidas, turi veikti bevielis internetas;
 • jei patalpose nėra bevielio interneto, lankytojas turi turėti telefono bevielį internetą;
 • įstaigoje prie kiekvieno eksponato (objekto) turi būti pateikta informacija, kaip atsisųsti įrašus, arba ši informacija lankytojams turi būti pateikta kita jiems patogia forma.

 

Audiogido paslauga, lankytojui sudaranti galimybę pagal muziejuje pateiktą nuorodą (internetinį adresą) atidaryti interaktyvų portalą, kuriame galima klausytis pasirenkamų  įrašų (audio įrašai yra atsisuunčiami į telefoną, tačiau vartotojas to nemato, o baigus naudotis portalu, įrašai iš telefono automatiškai ištrinami).

Privalumai:

 • nesudėtinga greitai atnaujinti audiogido įrašų turinį,
 • centralizuotas visų audiogidų atnaujinimas (vienas darbuotojas gali atnaujinti audiogidus vienoje ar keliose įstaigose, naudojančiose tą patį audiogido turinį.

Trūkumai:

 • lankytojas turi turėti tinkamą įrangą (telefonas ar planšetinis kompiuteris turi palaikyti interneto ryšio funkciją);
 • lankytojas turi turėti įrašams perklausyti skirtas ausines;
 • lankytojas gali nesiryžti naudotis audiogido programėle dėl technologijų / naujovių barjero,
 • patalpose, kuriose naudojamas audiogidas, turi veikti bevielis internetas;
 • jei patalpose nėra bevielio interneto, lankytojas turi turėti telefono bevielį internetą;
 • įstaigoje matomoje vietoje turi būti pateikta nuoroda (internetinio portalo adresas) ir informacija, paaiškinanti, kaip šia paslauga naudotis arba ši informacija lankytojams turi būti pateikta kita jiems patogia forma.

***

Apie islandų įmonės „Locatify“ sukurtą programėlę, skirtą audiogidams, kurie gali būti naudojami tiek patalpose, tiek ir atvirose erdvėse, informacija paskelbta mūsų svetainės puslapyje „Islandų įmonės „Locatify“ programėlė audiogidams kurti“ >

***

Audiogido paslauga yra sudėtinė paslauga ir ją gali teikti viena arba kelios įmones. Priklausomai nuo pasirinkto paslaugos būdo, jai teikti reikia įsigyti šias paslaugas:

Visais atvejais reikia:

 • objektų atranka audiogidams;
 • audiogido teksto apie eksponatus (objektus) ar ekspoziciją sukūrimas ir parengimas;
 • audiogido turinio tekstų vertimas į kitas kalbas (jei audiogide bus pateikiama informacija keliomis kalbomis);
 • jei kuriami audiogidai gestų kalbomis, bus reikalingos ir vaizdo kūrimo paslaugos, tekstų vertimai į gestų kalbą;
 • parengtų audiogido tekstų įgarsinimas. Įgarsinti gali:
  • profesionalus aktorius ar kitas teksto skaitovas;
  • garso atkūrimo sintezatorius.

Perkant audiogidui reikalingą įrangą reikės:

 • perkamos įrangos specifikacijos parengimo;
 • pasirintos audiogido įrangos tiekėjo paslaugų;
 • audiogido įrangos priežiūros, derinimo paslaugas teikiančio tiekėjo paslaugų;

Pasirinkus audiogido paslaugą, kuria naudojantis lankytojams teikiama audiogido programėlių atsisiuntimo ar portalo paslauga, reikės:

 • reikalingą programinę įrangą kuriančios įmonės paslaugų;
 • bevielio interneto įrengimo patalpose paslauga.

 

PASTABA: Kai kurios įmonės teikia visas šias paslaugas kaip vieną bendrą audiogido įrengimo paslaugą. Audiogido turinio tekstus dažniausiai rengia audiogido įsirengiančių įstaigų specialistai,  bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais.

 

Parengė LM ISC LIMIS

Atnaujinta: 2018-09-25