Įvyko naujos sudėties Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdis

2018 m. kovo 23 d. įvyko naujos sudėties Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdis. Jo metu svarstyti šie klausimai:

  1. Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ 2017 m. pasiektų įgyvendinimo vertinimo kriterijų dinamikos aptarimas ir projektų, kurie bus įgyvendinami 2018 m., pristatymas;
  2. Projekto „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas“ pristatymas;
  3. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos Elektroninių sąskaitų forumo pogrupio veiklos pristatymas;
  4. Kiti klausimai.

Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje posėdžio protokolas paskelbtas adresu

http://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/SDT%20protokolas2018-03-29(1).pdf

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2018-04-23