Jungtinė Karalystė skaitmeninimo, su tuo susijusių tyrimų ir sklaidos programos įgyvendinimui skirs 19 mln. svarų sterlingų

Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė per ateinančius 5 metus investuosianti 19 mln. svarų sterlingų į programą, kurią įgyvendinant bus siekiama muziejines vertybes padaryti pasiekiamas iš namų, mokyklų ir viešųjų bibliotekų.

Projektą „Nacionalinės kolekcijos link: Jungtinės karalystės (JK) paveldo atvėrimas pasauliui“ įgyvendina Jungtinės Karalystės Menų ir humanitarinių mokslų tyrimų taryba (AHRC), Skaitmeninimo, kultūros, medijų ir sporto departamentas (DCMS) bei Nepriklausomų tyrimų organizacijos (IROs). Vienas iš projekto tikslų – sudaryti naujas partnerystes tarp IROs, kurią sudaro pagrindiniai šalies muziejai, galerijos, archyvai, ir universitetų. Pasitelkus naujausias technologijas bus siekiama apjungti skirtingas kolekcijas, atverti jas naujiems tarpdisciplininiams ir tarpkolekciniams tyrinėjimams, kuo įvairesniam interesantų, besidominančių atminties institucijose saugomomis vertybėmis, ratui. Projekto vykdymo metu pradedama kurti bendra virtuali „nacionalinė kolekcija“ – siekiama sukurti centralizuotą, skaitmeninę tyrinėjamų muziejinių vertybių kolekciją, kuri būtų prieinama Jungtinės Karalystės mokslininkams ir studentams, skatintų juos dalytis žiniomis bei didinti pasaulyje lyderiaujančios JK tyrėjų bendruomenės įtaką. Bus ieškoma būdų, kaip geriausiai internete susieti suskaitmenintas muziejines vertybes su tyrimų duomenimis ir sukurti vieningą, plačiai prieinamą kolekciją. Šiuo tikslu praktikoje bus išbandomi nauji skaitmeninės paieškos ir katalogizavimo įrankiai.

Tikimasi, kad projektas teigiamai paveiks mokslinių tyrinėjimų, turizmo, paveldosaugos, ekonomikos, visuomenės informavimo sritis.

Vykdant šį projektą, pasitelkus naujausias dizaino ir skaitmeninimo technologijas, tikimasi pakeisti prieigos prie muziejų kolekcijų būdus. Planuojama investuoti į muziejų lankytojams skirtos papildytos ir virtualios realybės, garso ir interaktyvių eksponatų, sensorinių ir emocinių patirčių kūrimą. Siekiama, kad JK nacionaliniai muziejai taptų prieinamesni žmonėms, kuriems sudėtinga atvykti į muziejų dėl negalios ar didelių atstumų. Programoje taip pat užsibrėžta sudaryti galimybę vietiniams muziejams inovatyviomis ir įtraukiančiomis patirtimis pasiekti naujas auditorijas.

Jungtinės Karalystės vyriausybės pranešime pažymėta, kad ši programa kels šalies, kaip pagrindinio turistų traukos centro ir inovacijų tyrimų lyderės, reputaciją. Įgyvendinant programą bus sukurtos naujos istorijų pasakojimų galimybės muziejams, sutelktos nacionalinių muziejų kolekcijos bendroje internetinėje erdvėje.

Šaltinis: https://www.gov.uk/government/news/government-investment-backs-museums-of-the-future

Parengė Bartė Kuolytė

Atnaujinta: 2019-10-30