Kaip KGB archyvai buvo integruoti į valstybinių archyvų sistemą: virtuali paroda

Minint Lietuvos archyvų šimtmetį, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, skirtą apžvelgti slaptųjų Lietuvos komunistų partijos (LKP) ir Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) archyvų integravimui į Lietuvos valstybinių archyvų sistemą atkūrus valstybės nepriklausomybę.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos pranešime rašoma:

„1990 m. vasario 13 d. buvo priimtas Lietuvos SSR archyvų įstatymas, kuriuo nustatyta, kad valstybinis archyvų fondas yra Lietuvos valstybės nuosavybė, uždrausta žinybinė dokumentų nuosavybė, nustatyti baigtiniai dokumentų įslaptinimo terminai. Visuomenei diskutuojant dėl sovietų valdžios nusikaltimų tyrimo ir įvertinimo, suvokta ypatinga LKP ir KGB dokumentų reikšmė. Kad būtų užtikrintas šių dokumentų išsaugojimas, buvo siekiama slaptuosius LKP ir KGB archyvus perimti Lietuvos valstybės žinion. Šių archyvų integravimas į Lietuvos valstybinių archyvų struktūrą buvo vienas svarbiausių Lietuvos archyvų sistemos pokyčių po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d.

1990 m. rugpjūčio 23 d. LKP archyvas buvo priimtas Lietuvos valstybės nuosavybėn ir įtrauktas į valstybinių archyvų sistemą. 1991 m. rugpjūčio 23 d. nutraukus SSRS KGB padalinio Lietuvoje veiklą, pradėtas jo dokumentų perėmimas valstybiniam saugojimui. Šis procesas tęsėsi net kelerius metus, iki 1996 m.

1995 m. spalio 10 d. buvo įsteigtas Lietuvos ypatingasis archyvas, kurio pagrindinis uždavinys – saugoti buvusios  SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) ir jai pavaldžių įstaigų dokumentus.

Parodoje skelbiami dokumentai ir nuotraukos saugomi Lietuvos ypatingajame archyve, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos valstybės naujajame archyve, Lietuvos Respublikos Seimo archyve ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos archyvuose.”

Nuoroda į virtualią parodą: https://bit.ly/3j9yIXV

Fotografija: Partijos istorijos instituto prie LKP CK Partinio archyvo dokumentų saugykla. Vilnius, Lenino (dabar – Gedimino) pr. 12. 1973 m. Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 3377, ap. 62, b. 168, l. 1, 3.

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informaciją

Atnaujinta: 2021-08-23