Kaip naudojamasi atminties institucijų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis?

2017 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu UAB „DIZI“ atliko tyrimus, kurių metu buvo atlikta Lietuvoje teikiamų elektroninių kultūros paveldo paslaugų analizė, surinkti ir išanalizuoti duomenys apie tai, kaip Lietuvoje yra naudojimamasi atminties institucijų valstybinių informacinių sistemų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.  Buvo surinkti duomenys iš anketas užpildžiusių Virtualios elektroninės paveldo informacinės sistemos (VEPIS), Lietuvos integralio muziejų informacinės sistemos (LIMIS), Elektroninio archyvo informacinės sistemos (EAIS), Kultūros vertybių registro (KVR) išorinių naudotojų, atlikta  ir jų poreikių analizė, naudojimosi portalu „Europeana“ www.europeana.eu tyrimai.  Visa tai padaryta vadovaujantis projekto vykdymo metu parengta metodika.

2017 m. spalio 5 d. 15 val. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje (Vilnius, Basanavičiaus g. 5, Baltoji salė) įvyks šio  tyrimo („Naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis metodikos parengimas ir tyrimo atlikimas“) rezultatų bei parengtos metodikos pristatymas.

Projekto vykdymo metu UAB „DIZI“ parengė ir Kultūros ministerijai pateikė šiuos dokumentus: Paslaugų teikimo ataskaita, Metodika, Lietuvoje teikiamų elektroninių kultūros paveldo paslaugų sąrašas, Naudojimosi VEPIS (ePpaveldas) paslauga tyrimo ataskaita, Naudojimosi LIMIS paslauga tyrimo ataskaita, Naudojimosi EAIS paslauga tyrimo ataskaita, Naudojimosi KVR paslauga tyrimo ataskaita (visi jie bus paviešinti Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ).

Asmenys, norintys dalyvauti pasitarime, iki 2017 m. spalio 2 d.  registruojami el. paštu laimis.mikelevicius@lrkm.lt .

 

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2017-09-26