Klojami pagrindai nacionaliniam audiovizualinio paveldo skaitmeninimo centrui

2021 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas turi užbaigti įgyvendinti ne tik archyvams, bet ir kitoms atminties institucijoms labai svarbų projektą. Jo metu turi būti modernizuota bei išplėtota 2011–2012 vykdyto projekto „Lietuvos dokumentinio kino internete sistemos sukūrimas“ metu sukurta informacinė sistema „E-kinas“ www.e-kinas.lt, sukurtos naujos šios sistemos el. paslaugos bei įsteigtas nacionalinis audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijos centras. Šis centras ateityje turėtų koordinuoti Lietuvos audiovizualinio paveldo skaitmeninimo, išsaugojimo ir prieigos internete užtikrinimo darbus. Jis bus aprūpintas iš projekto biudžeto lėšų nupirkta modernia įranga: beveik penkių petabaitų (5.000.000 gigabaitų) talpos ilgalaikio saugojimo įranga, kita specializuota technine bei programinė įranga, skirta audiovizualinės medžiagos parengimui skaitmeninti, skaitmeninimui, skaitmeniniam apdorojimui, restauravimui, pažangių elektroninių paslaugų valdymui bei Nacionalinio audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijų centro infrastruktūrai užtikrinti. Projekto metu įrengiamos  suskaitmenintos audiovizualinės medžiagos restauratoriaus, audiovizualinės medžiagos skenuotojų ir IT specialistų, vaizdinės medžiagos spalvų koregavimo specialistų darbo vietos.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

 

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos centrinio valstybės archyvo informaciją

Atnaujinta: 2020-01-07