Knygnešių diena

Kovo 16-ąją pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas. Šiais metais minime ir 175-ąsias knygnešio, publicisto, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbio Jurgio Bielinio gimimo metines. Dalinamės keliomis nuorodomis, kur galite rasti su knygnešiais susijusį skaitmeninį kultūros paveldo turinį.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos straipsnis, skirtas Jurgio Bielinio 175-osioms gimimo metinėms. Čia rasite ir nuorodas į virtualiame kultūros paveldo portale epaveldas.lt  viešinamus Jurgio Bielinio parašytus ir atspausdintus leidinius politiniais, ekonominiais ir socialiniais klausimais. Tai – atsišaukimai ir knygelės, kuriose jis rašė apie žemės reformą, kritikavo visuomenės veikėjus, nesirūpinančius valstiečių reikalais, tikėjo lietuvių vienybe.

Informacijos apie lietuviškos spaudos draudimą 1864–1904 metais, knygnešystę, Lietuvos knygnešius galite rasti ir portale ibiblioteka.lt.

Knygnešių fotografijos LIMIS portale. Viešai prieinamos suskaitmenintos knygnešių fotografijos, jų istorijos ir visi su jais susiję eksponatai iš įvairių muziejų kolekcijų vienoje vietoje – Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje.

Leidiniai portale epaveldas.lt. Šiame kultūros paveldo portale pasirinkę spaudos draudimo laikotarpio (1864–1904 m.) leidinių sąrašą rasite net 1115 suskaitmenintų darbų.

Interneto svetainė Lietuviškas žodis. Nuo 2002 m. veikiančioje svetainėje galite rasti elektroninį katalogą „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904 metais“, straipsnių apie Lietuviškos spaudos draudimo istorines ištakas, raidą ir kova prieš draudimo panaikinimą, svarbius lietuviškos spaudos draudimo laikotarpio dokumentus ir kitas publikacijas.

 

Iliustracija: Nežinomas fotografas. Knygnešys Jurgis Bielinis. XX a. pr. © Biržų krašto muziejus „Sėla“. Šaltinis: https://bit.ly/3tpWRLW

 

 

Atnaujinta: 2021-03-16