Kokybe džiugina projekto „Virtualus muziejus“ metu sukurtų medinių pastatų 3D skaitmeniniai vaizdai (modeliai su tekstūra)

Interviu 

Į svetainės „Kultūros paveldo skaitmeninimas“ www.ekultura kūrėjų klausimus atsako LDM filialo vedėja, projekto „Virtualus muziejus“ vadovė Danutė Mukienė.


Lietuvos dailės muziejus kartu su 5 partneriais 2018 m. pradėjo įgyvendinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektą „Virtualus muziejus“, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.  Kuo šis projektas išskirtinis? 

LIMIS buvo sukurta 2010–2013 metais. Jos techninis projektas sukurtas dar anksčiau. Paskutiniais metais informacinės technologijos labai sparčiai modernėja, keičiasi ir informacinių sistemų vidinių bei išorės naudotojų poreikiai, tokioms sistemoms, jų viešosioms prieigoms keliami reikalavimai, teisės aktai, reglamentuojantys tokių sistemų veikimą ir kibernetinį saugumą, todėl  nieko naujo, kad reikia ir šio projekto vykdymo metu (visas projekto veiklas turime užbaigti iki 2021 m. liepos mėnesio pabaigos) LIMIS modernizuoti – patobulinti  dalį anksčiau įdiegtų funkcionalumų, sukurti naujų.

Na o šis projektas išskirtinis tuo, kad jo vykdymo metu turime sukurti net 10 muziejams aktualių, visuomenei skirtų elektroninių paslaugų („Virtualus muziejų turas“, „Virtualios parodos  / Skaitmeniniai pasakojimai“, „Kultūros paveldo objektų restauravimas“, „Didelių parametrų skaitmeninių vaizdų teikimas“, „Registracija ir (ar) bilietų įsigijimas į muziejus  / muziejų renginius“, „Interaktyvių virtualių pasakojimų paslauga „Mano ir mūsų istorija“, „Po Vilniaus pilių teritoriją virtualiai“, „Audiogidas vaikams“, „Lietuvių kalba per priemones, eksponatus bei ekspozicijas“, „Meno kūriniai, moksliniai tyrimai ir jų autorių paieška“) ir modernizuoti vieną anksčiau sukurtą el. paslaugą – „E-gidas“.

Kita svarbi žinia, kad šio projekto vykdymo metu jau pradėjome kurti ir kilnojamų bei nekilnojamų kultūros paveldo objektų 3D skaitmeninius vaizdus (modelius su tekstūra). Tai gana nemažas iššūkis muziejams ir mums, projekto vykdytojams.

Kaip vyksta 3D skaitmeninių vaizdų kūrimas, kas šiuos darbus atlieka ir kokia įranga tam naudojama?

Jau praėjusių metų pabaigoje iš projekto lėšų įsigijome vieną 3D skenerį, pritaikytą vidutinio dydžio (iki vieno metro aukščio) 3D objektų skenavimui. Keletą mėnesių su juo dirbo, 242 vnt. Lietuvos dailės muziejaus (LDM), Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus bei  Marijos ir Jurgio Šlapelių namomuziejaus eksponatų 3D skaitmeninius vaizdus (modelius su tekstūra) sukūrė pagal paslaugų sutartį muziejuje dirbęs fotografas Justinas Gaigalas.  Iš jų suformavome 11 teminių virtualių parodų. Kol kas per LIMIS platformą (jos viešąsias prieigas) neturime galimybių viešinti 3D skaitmeninių vaizdų (toks funkcionumas turėtų atsirasti modernizavus šias prieigas), todėl šie vaizdai laikinai yra viešinami 3D skaitmeninių vaizdų atvaizdavimo  programinės įrangos kūrėjų internetinėje platformoje adresu https://sketchfab.com/limis/collections. Šie skaitmeniniai vaizdai saugomi ir LDM serveriuose.

Lietuvos jūrų muziejuje LDM filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro Metodinio skyriaus vyr. metodininkas Vismantas Ragaišis, įsisavinęs darbo su šia įranga (3D skeneriu ir jo naudojimui, sukurto skaitmeninio turinio apdorojimui skirta programine įranga) principus, yra pasirengęs suskaitmeninti vertingiausius 3D kultūros paveldo objektus, saugomus Lietuvos jūrų muziejuje. Tikimės, kad ateityje su šia įranga bus dirbama ir kituose regioniniuose muziejų skaitmeninimo kompetencijos centruose.

Šiuo metu 3D objektus muziejuose, kuriems iš projekto „Virtualus muziejus“ lėšų yra kuriami virtualūs turai (tokių virtualių turų projekto vykdymo metu numatyta sukurti 25),  paslaugų teikėjai (UAB „INRE“) kuria eksponatų 3D skaitmeninius vaizdus (po 2 vnt. kiekvienam iš tų 25 muziejų). Šią paslaugą įsigijome projekto įgyvendinimo pradžioje, kai dar nebuvo žinoma, kada nusipirksime savo 3D skenerį ir ar pavyks mums patiems greitai išmokti su juo kokybiškai dirbti).

Sudėtingiausių ir savo apimtimi didžiausių kultūros paveldo objektų 3D skaitmeninius vaizdus kuria  pagal jungtinės veiklos sutartį dirbančios įmonės – UAB „SmartOffice (Lietuva) ir SIA „White Cardinals Engineering“ (Latvija).

 

Kokie yra tie Jūsų paminėti sudėtingiausi ir didžiausi 3D objektai ir kaip sekasi juos skaitmeninti?

UAB „SmartOffice ir SIA „White Cardinals Engineering“ patikėta sukurti Lietuvos liaudies buities muziejaus (LLBM) 28 pastatų 3D skaitmeninius vaizdus (modelius su tekstūra). Sutartį su šiomis įmonėmis LDM pasirašė 2019 m. balandžio 19 dieną. LLBM šias veiklas  koordinuoja projekte „Virtualus muziejus“ dirbantis architektas Ruslanas Arnestauskas. Paslaugų teikėjai iš karto ėmėsi Paslaugų teikimo sutartyje nurodytų darbų, nes vasara – pats palankiausias metų laikas skenuoti pastatus iš išorės ir viršaus.  Tam šią vasarą buvo pasitelkiami ir dronai.

Rugpjūčio mėnesį paslaugų teikėjai užbaigė sukurti ir LDM perdavė pirmųjų 8 medinių pastatų 3D skaitmeninius vaizdus. Rezultatas džiugina. Viešosiose interneto prieigose iki šiol tokios geros kokybės 3D skaitmeninių vaizdų, sukurtų Lietuvoje, nėra tekę matyti. Paslaugų viešojo pirkimo metu mes savo iniciatyva, siekdami išsiaiškinti, ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas išties yra pajėgus sukurti tokius 3D skaitmeninius vaizdus, kokių mums reikia, apklausėme įmones, kurios du paskutiniuosius metus yra pirkusios 3D pastatų skenavimo paslaugas iš SIA „White Cardinals Engineering“. Buvome gerokai nustebinti, kad visos apklaustos įmonės apie suteiktas paslaugas atsiliepė tik labai gerai. Šiandien tik labai gerai vertiname ir mums jau pateiktų 8 LLBM pastatų 3D skaitmeninius vaizdus.

 

Kam šie pastatų 3D skaitmeniniai vaizdai bus naudojami?

Visus juos jau dabar galima apžiūrėti virtualiai, viešinti tam pritaikytose interneto viešosiose prieigose, demonstruoti įvairiose parodose, seminaruose, konferencijose ir kt. renginiuose. Juos taip pat galima modeliuoti, koreguoti, naudoti BIM sistemoje. Šiuose  skaitmeniniuose 3D vaizduose, naudojant specialią įrangą, galima atkurti trūkstamas, irstančias ir esančias skenuotų objektų detales, matuoti reikalingas 3D skaitmeninėse bylose įamžintų realybėje egzistuojančių objektų savybes: plotą, tūrį, ilgį ir atlikti kitus matavimus, kurie gali būti daromi su 3D skaitmeniniais objektais, taip pat ir atlikti neardomuosius kultūros paveldo tyrimus bei kitas veiklas. Tai labai aktualu LLBM, kuris ne tik kad siekia šiuolaikiškomis priemonėmis reprezentuoti savo muziejų, bet ir vykdo nuskenuotų pastatų priežiūrą, juos resturuoja. Šie 3D skaitmeniniai vaizdai labai pravers ir kitiems asmenims, kurie norės pagal minėtame muziejuje eksponuojamų pastatų pavyzdžius pasistatyti pastatus savo sodybose.

Kur galima pamatyti jau sukurtus LLBM pastatų 3D skaitmeninius vaizdus?

Šiuo metu visi LLBM sukurtų pastatų 3D skaitmeniniai vaizdai jau yra pasiekiami internete šiais adresais:

Pastatų išorės ir vidaus vaizdai: https://sketchfab.com/3Dskenesana.lv;

Skenuotų pastatų virtualūs turai (rekomenduojama atsidaryti po vieną nuorodą):

Modernizavus LIMIS šie sklaidai skirti skaitmeniniai vaizdai turėtų būti pasiekiami ir per  LIMIS viešąsias prieigas.

Na o kur šis skaitmeninis turinys saugomas?

Paslaugų teikėjai, kaip tai numatyta sutartyje, po dvi tokių vaizdų kopijas, įrašytas į  mobilias nešiojamas laikmenas, perduoda mūsų muziejui (LDM). Čia visi šie skaitmeniniai vaizdai (po kelias jų kopijas) saugomi LDM serveriuose ir minėtose mobiliose nešiojamose laikmenose. Visų minėtų pastatų  3D skaitmeninių vaizdų kopijos bus perduotos ir LLBM. Sukurtą skaitmeninį turinį saugo ir paslaugų teikėjai (jie šiuos 3D skaitmeninius vaizdus gali naudoti tik iš LDM gavę raštišką sutikimą).

Skaitmeninių vaizdų, tarp jų ir 3D kūrimas – autorinis darbas. Kam priklauso visų minėtų 3D skaitmeninių vaizdų autorių turtinės teisės, ar LDM turės teisę juos naudoti savo poreikiams, ar turi teisę sudaryti galimybę jais naudotis Lietuvos liaudies buities muziejui?

Su paslaugų teikėjais sudarytose sutartyse nurodyta, kad „Paslaugos teikimo metu visi sukurti rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant turtines autoriaus ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (tačiau išskyrus neturtines intelektinės nuosavybės teises), tampa Perkančiosios organizacijos nuosavybe iš karto po to, kai Tiekėjas ir Perkančioji organizacija pasirašo galutinį Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Šią nuosavybę Perkančioji organizacija gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų.“ Taigi, visų paminėtų jau sukurtų 3D skaitmeninių vaizdų savininkas yra LDM (Perkančiosios organizacijos) ir jis iš paslaugų kūrėjų jau yra perėmęs autorių turtines teises, taigi jomis gali disponuoti pagal poreikius.

Ačiū už atsakymus!

Nuotraukoje – LLBM eksponuojamas Klepšių namas

Fotografiją sukūrė UAB „SmartOffice ir SIA „White Cardinals Engineering“

Atnaujinta: 2019-09-06