Kultūros paveldo portale – leidiniai apie tarpukario nepriklausomos Lietuvos politines partijas

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skaityklos knygų fondą papildė 2020 m. Parlamentarizmo istorijos tyrimų centro išleistas dokumentų rinkinys „Politinės partijos Lietuvoje 1918–1940“. Jame publikuojami Lietuvos politinių partijų 1918–1940 m. dokumentai, programiniai straipsniai, paimti iš nagrinėjamo laikotarpio periodikos, taip pat tuometinio Lietuvos valstybės saugumo departamento slapta medžiaga apie politinių partijų veiklą ir kt.

Tarpukario nepriklausomos Lietuvos politinėms partijoms skirtų leidinių galite rasti ir kultūros paveldo portale epaveldas.lt. Pasinaudoję greita ir patogia prieiga, čia galite susipažinti su 1919 m. Tautos pažangos partijos programa, 1926 m. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos biuleteniu, 1921 m. Steigiamojo Seimo Socialdemokratų frakcijos deklaracija, pavartyti kitus leidinius.

Knygelėje „Lietuvių politikos partijos“, išleistoje 1920 metais, kunigas, politikas, valstybės ir visuomenės veikėjas Mykolas Krupavičius, pasirašydavęs Keršio slapyvardžiu, trumpai aprašo partijų atsiradimo istoriją ir jų svarbą: „Valstybės tvarkyme kuone visa sprendžia politikos partijos. Pavienis žmogus nieko padaryti negali. Nesusibūrę į partijas žmonės pasilieka kaip ir valstybinio gyvenimo užpakaly. Kiekvienas tad žmogus norys, kad jo balsas turėtų valstybės gyvenime įtakos, turi prisidėti prie tinkamos sau partijos.“ Paaiškina, kas yra „nepartyvių partija“ ir kokie žmonės ją sudaro. Portale epaveldas.lt galite rasti ir pavartyti 1927–1929 metų žurnalą „Krikščionis demokratas“, kurio redaktoriumi buvo M. Krupavičius, o su jo biobibliografija galite susipažinti bibliografinėje duomenų bazėje „Žymūs Lietuvos žmonės“.

Kas tokie yra krikščionys demokratai, kokia jų atsiradimo istorija ir siekiai, sužinosite pavartę 1918 m. išleistą knygelę „Kas yra lietuvių krikščionių demokratų partija ir ko ji nori“.

Ką žada Lietuvos žmonėms tautininkai, sužinosite Lietuvos tautininkų sąjungos 1926 m. išleistame leidinuke „Rinkite Seiman tautininkus“.

Visa tai ir dar daugiau rasite kultūros paveldo portale epaveldas.lt.

 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2020-10-26