Kuriama Europos bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje debesija

Europos Parlamento ir Europos Tarybos sprendimu, Europos Komisija paskelbė iniciatyvą kurti skaitmeninę infrastruktūrą, kuri sujungs kultūros paveldo specialistus, institucijas ir išvystys specialius skaitmeninius įrankius šiam sektoriui; ši iniciatyva – tai Europos bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje debesija (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH)).

Debesija sujungs ir sustiprins kitas praeities ir ateities Europos iniciatyvas, tokias kaip Europeana ir Europos kultūros paveldo duomenų erdvė.

Debesijos tikslai:

– padėti kultūros paveldo institucijoms, kad jų darbas su skaitmeniniais objektais būtų labiau matomas ir susietas su kitais;

– atverti neišnaudotą sektoriaus potencialą rengiant bendras parodas, skaitmeninant artefaktus, tyrinėjant meno kūrinius ir atliekant dokumentaciją;

– įgalinti tarpdisciplininį ir plataus masto bendradarbiavimą tarp specialistų, kurie gebės dirbti profesionalioje skaitmeninėje darbo erdvėje, pasitelkdami moderniausius įrankius;

– generuoti naujas pajamas kultūros paveldo institucijoms, atveriant naujas galimybes reklamai ir komercializacijai, ypač kultūros paveldo sektoriaus skaitmeninei sferai.

Iki 2022 m. lapkričio 2 d. kultūros paveldo specialistai ir institucijos kviečiami atsakyti į anketos klausimus apie jų poreikius ir prisidėti prie tolesnio debesijos vystymo ir jos el. paslaugų kūrimo. 

Nuoroda į anketą: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b227001b-30fc-ff69-ce50-5020f95ea5a4

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Digital Meets Culture informaciją

 

Atnaujinta: 2022-10-20