Kviečia teikti projektines paraiškas programai „Horizontas 2020“

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti projektines paraiškas mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ konkursui „Skaitmeninių išteklių kuravimas ir pažangus skaitmeninimas“ (Curation of digital assets and advanced digitisation; DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020).

Skaitmeninių ir suskaitmenintų vertybių kolekcijos kultūros paveldo institucijose eksponentiškai plečiasi. Dėl augančių duomenų kiekių kuratoriai susiduria su vis didesniais kolekcijų valdymo iššūkiais. Programa „Horizontas 2020“ siekiama įgalinti paveldo institucijų tyrėjus ir praktikus visapusiškai išnaudoti skaitmeninių technologijų teikiamas galimybes savo kolekcijų valdymui, tyrimams, konservavimui, restauravimui, prieinamumo didinimui, sąsajų kūrimui, skleidimui ir išsaugojimui. Taip pat yra juntamas realus pažangaus vertybių skaitmeninimo proceso poreikis, kurio metu būtų fiksuojama ne tik vaizdinė ir struktūrinė informacija, bet ir su objektais susiję pasakojimai bei patirtys, kultūriniai, socioistoriniai kontekstai ir jų raida.

Atsižvelgiant į šiuos kultūros paveldo institucijoms kylančius iššūkius, kviečiama dalyvauti konkurse ir sukurti vieną ar daugiau iš žemiau išvardintų naujų technologijų ar metodų:

– Siekiant vystyti aktyvių skaitmeninių išteklių koncepciją, reikalingos patikimos ir visapusiškos dokumentų valdymo priemonės nuolatiniam skaitmeninių išteklių stiprinimui. Tai pasiekiama per tam tikrą laiką fiksuojant rezultatus, gautus apjungiant įvairius skaitmeninimo metodus su aktyvių jutiklių tinklais ar semantinėmis interneto technologijomis. Metodas leistų analizuoti ir semantiškai įvertinti skaitmeninius kultūros paveldo išteklius.

Konsolidacija reikalauja atsižvelgti į istorinių šaltinių ir gretutinių tyrimų svarbą bei į faktą, kad ištekliai nuolat vystosi dėl kultūrinio poveikio, tyrimų ir kuravimo. Nuolatinė išteklių konsolidacija turi palaikyti subjektų iš skirtingų sektorių (informacinių technologijų bei socialinių ir humanitarinių mokslų) bendradarbiavimo galimybę, teikiant šioms bendradarbiavimo sistemoms tiek duomenų pavyzdžius, tiek žinias.

– Laikas ir erdvė yra kertiniai kultūros paveldo kolekcijų istorijos aspektai. Be audiovizualinės išraiškos, skaitmeninimo procesas turi apimti ir susijusius kultūrinius, istorinius, socialinius pokyčius ir įvykius. Tokia prieiga išplėstų skaitmeninių išteklių semantinio turinio prieinamumą. Jungiant materialiuosius ir nematerialųjį aspektus, pasakojimai taps priemone gerinančia mūsų kultūros paveldo suvokimą.

Konkursui teikiami projektiniai pasiūlymai turi parodyti, kaip naujų technologijų, metodų ir duomenų formatų taikymas padės išsamiai ir patraukliai, tačiau moksliškai pagrįstu būdu, pristatyti kultūros paveldo vertybes bei su jomis susijusius nematerialiuosius pasakojimus, taip prisidedant prie Europos kultūros paveldo populiarinimo. Paraiškose taip pat turėtų atsispindėti, kaip materialiųjų ir nematerialiųjų kultūros paveldo išteklių išsaugojimas ir analizė padės geriau suvokti kultūros istoriją. Pasiūlymuose reikia numatyti išeitis, kaip spręsti problemą, kuomet statinių informacijos atkūrimo iš istorinių duomenų rinkinių būdų taikymas yra ribotas dėl kalbos kaitos. Ekonominis šio kvietimo poveikis kūrybinėms industrijoms ir mokslinis poveikis kultūros įstaigoms apims skaitmeninių kultūros paveldo išteklių naudojimo ir pakartotinio naudojimo verčių išaugimą.

Daugiau informacijos apie kvietimą programos „Horizontas 2020“ puslapyje

Daugiau atminties institucijoms aktualių šiuo metu vykstančių programos „Horizontas 2020“ kvietimų:

 

 

LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2020-02-11