Kviečiama teikti paraiškas į Lietuvos nacionalinį UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ registrą

Lietuvos nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“ skelbia dokumentinio paveldo objektų ar jų kolekcijų įrašymo į Lietuvos nacionalinį UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ registrą atranką ir kviečia teikti paraiškas iki 2021 m. birželio 1 d.

Registro tikslas – aktualizuoti reikšmingiausią Lietuvos dokumentinį paveldą. 

Į nacionalinį registrą įrašomi reikšmingiausi Lietuvos dokumentinio paveldo objektai, saugomi įvairiose Lietuvos įstaigose ir organizacijose ar nuosavybės teise priklausantys Lietuvos privatiesiems juridiniams ir fiziniams asmenims, taip pat lituanistiniai ir lituaniniai dokumentinio paveldo objektai, saugomi įvairiose užsienio įstaigose ir organizacijose, ar nuosavybės teise priklausantys užsienio privatiesiems juridiniams ir fiziniams asmenims. 

Atrenkant nacionalinio registro objektus, vadovaujamasi pagrindiniais atrankos į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ (angl. Memory of the World) tarptautinį registrą kriterijais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sąlygas ir situaciją. Nacionalinio registro objektais gali būti tekstiniai, vizualiniai, trimačiai, audiovizualiniai ir skaitmeniniai (angl. digital-born) dokumentai.

UNESCO programa „Pasaulio atmintis“ (UNESCO Memory of the World Programme) pradėta vykdyti 1992 metais. Jos steigimą inicijavo Lietuva. Pasaulinės reikšmės dokumentinio paveldo objektai ar jų kolekcijos įrašomos į Tarptautinį UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ registrą, kuriame yra įrašytos trys su Lietuva susijusios dokumentų kolekcijos (Baltijos keliasRadvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcijaLiublino unijos akto dokumentas). 

Nacionaliniame registre šiuo metu yra 74 dokumentai (36 regioninės (europinės) reikšmės, 38 nacionalinės reikšmės). Nuo 2021 m. informacija apie Nacionalinio registro objektus vieno langelio principu bus skelbiama Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt ir Europos kultūros paveldo skaitmeninėje platformoje EUROPEANA.

Paraiškos forma (elektroninė paraiškos versija (pdf formatu) turi būti užpildyta lietuvių kalba ir patvirtina kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraišką reikia siųsti el. paštu lietuva@unesco.lt)

Nacionalinio registro nuostatai 

Rekomendacijos paraiškos rengėjams

Kontaktinis asmuo: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato atstovė Miglė Mašanauskienė  (migle.masanauskiene@unesco.lt).  

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija

Atnaujinta: 2021-04-15