Kviečiame naudotis tarptautinio standarto LST ISO 5127:2019. Informacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas atviraisiais terminologijos duomenimis

Po ilgo ir kruopštaus Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 47. Informacija ir dokumentavimas bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertų darbo, lietuviškoji terminija ženkliai praturtėjo. Jau galime naudotis tarptautinio standarto LST ISO 5127:2019. Informacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas antrosios papildytos redakcijos terminologijos ištekliais, kurie prieinami Lietuvos standartizacijos departamento terminų duomenų bazėje (Prieiga per internetą: https://www.lsd.lt/).

Šiuo metu tai išsamiausias norminės terminijos aiškinamasis žodynas, kuriame susisteminta virš 2 tūkstančių terminų su apibrėžtimis. Šiame standarte ekspertams pavyko suderinti 207 tarptautinių standartų bei 150 kitų norminamųjų dokumentų įvairiakalbę terminiją. Šis dokumentas, iš dalies atlikdamas bendros apžvalgos, tinklo ir aiškinamojo žodyno, kuriuo grindžiami atskiri standartai, funkciją, gali tapti itin naudingas gerai suformuluotų ir praktikai tinkamų apibrėžčių šaltinis. Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 47. Informacija ir dokumentavimas veiklos akiratyje jau 174 suderinti ir aprobuoti tarptautiniai standartai, kurių rengime nuolat dalyvauja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ekspertai, prisiimdami ir vadovavimo šiam komitetui atsakomybę. Su šiuo kitais standartais galima susipažinti per Nacionalinės bibliotekos tinklo kompiuterius. Be to, remiantis tarptautiniais terminijos standartais, spaudai jau parengtas didysis Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) terminų žodynas, kuriame 10 000 lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba. Išsamiau su Nacionalinės bibliotekos terminologijos darbais galima susipažinti jos interneto svetainėje Terminologijos darbai (Prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/informacijos-mokslu-specialistams/norminiai-ir-teises-dokumentai-bibliotekininkui/terminologijos-darbai)

Parengė Violeta Černiauskaitė

Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento

Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyrius

Terminologijos komisijos sekretorė

LST TK 47 pirmininkė

Vyriausioji tyrėja ekspertė

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51, 01109, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 239 8337

El. p. violeta.cerniauskaite@lnb.lt

Atnaujinta: 2021-08-31