Kvietimas teikti paraiškas Europos Sąjungos ir tinklo „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimams 2021

Europos Sąjungos ir tinklo „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimai (European Heritage Awards / Europa Nostra Awards) yra svarbiausias įvertinimas Europos Sąjungoje už pasiekimus kultūros paveldo srityje. Į šiuos apdovanojimus gali pretenduoti Europos architektai, amatininkai, kultūros paveldo ekspertai, profesionalai, savanoriai, viešos ir privačios institucijos bei vietos bendruomenės.

Šie kasmetiniai apdovanojimai iškelia ir skatina geriausias materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo ir tobulinimo praktikas, stimuliuoja keitimąsi žiniomis tarp Europos šalių, didina Europos kultūros paveldo supratimą visuomenėje ir pavyzdžiais skatina puikias tolesnes iniciatyvas.

Apdovanojimais įvertinami išskirtiniai kultūros paveldo konservavimo projektai, inovatyvūs moksliniai tyrimai, profesionalų ir savanorių ilgalaikis atsidavimas kultūros paveldui ir ypatingos švietimo, mokymo bei visuomenės informavimo iniciatyvos.

2021 m. apdovanojimai bus skirti iki 30 pažymėtinų kultūros paveldo pasiekimų iš visos Europos. Iš jų 4 laimėtojai bus apdovanoti Didžiuoju apdovanojimu (Grand Prix) su piniginiu 10 000 eurų prizu. Vienam laimėtojui taip pat bus įteiktas Publikos pasirinkimo apdovanojimas (Public Choice Award), kurį lemia internetinis balsavimas. Iš pateiktų paraiškų bus atrinkti ir du pasiūlymai, kuriems bus skirti ILUCIDARE specialieji prizai už geriausias kultūros paveldo inovacijos ir diplomatijos praktikas.

Europos Sąjungos ir tinklo „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimai skelbiami nuo 2002 metų. Juos remia Europos Sąjungos programa „Creative Europe“ (liet. „Kūrybiška Europa“). Projekto ILUCIDARE specialieji prizai yra remiami Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pagal dotacijos sutartį Nr. 821394.

Visus Europos paveldo apdovanojimų laimėtojus nuo 2002 m. galite pamatyti čia. Apdovanojimų laureatais yra tapę ir du Lietuvos paveldo objektai – Liubavo dvaro malūnas-muziejus (2011 m., projekto autorius skulptorius G.Karosas) ir Vytauto Didžiojo universiteto rektoratu paverstas Lietuvos ministrų kabinetas Kaune (2004 m. arch. A.Prikockienė, G.Prikockis, A.Dumčius, K.Mikšys).

Skirti apdovanojimai jau davė naudos nugalėtojams – pagerėjo jų tarptautinis žinomumas, išaugo lankytojų skaičius ir tolesnis finansavimas.

Kas gali dalyvauti ir kiti praktiniai atsakymai 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-398_lt.htm

Pateikti paraišką – www.europeanheritageawards.eu/apply

Terminas – 2020 m. spalio 1 d.

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Europa Nostra informaciją

Atnaujinta: 2020-07-29