Kvietimas teikti pranešimų pasiūlymus tarptautinei konferencijai „Art, Museums and Digital Cultures“

2021 m. balandžio 22–23 d. Lisabonoje vyks tarptautinė konferencija „Art, Museums and Digital Cultures“ (liet. „Menas, muziejai ir skaitmeninės kultūros“). Joje bus aptariamos problemos ir projektai, kuriuose persidengia meninės praktikos ir institucinė sfera, daugiausia dėmesio skiriant meno muziejams. Iki 2020 m. gruodžio 21 d. kviečiama teikti pranešimų pasiūlymus anglų arba portugalų kalbomis.

Pagrindinis konferencijos tikslas – aptarti, kaip skaitmeninės technologijos prisidėjo prie naujų teritorijų kūrimo bei paskatino skirtingas inovacijas meninėje kūryboje, kuratorinėse praktikose ir muziejų erdvėse.

Konferencijoje tikimasi sutelkti visą spektrą meninių, kritinių ir mokslinių perspektyvų, kurios suteiks matomumą įvairiose šalyse ir kultūriniuose kontekstuose įgyvendintiems ir vykdomiems tyrimams.

Mokslininkai, nepriklausomi tyrėjai, skaitmeninės medijos specialistai, kuratoriai ir menininkai kviečiami teikti pasiūlymus 15 minučių trukmės pranešimams šiomis temomis:

– Skaitmeninis menas ir muziejai: saugojimas, dokumentacija ir eksponavimas;

– Naujojo medijos meno istoriografija;

– Šiuolaikinio meno kolekcijų ir archyvų skaitmeninimas;

– Meno muziejai internete: institucinės reprezentacijos ir naratyvai;

– Tinklaveikos meninės ir kuratorinės praktikos;

– Išvestiniai meno kūriniai ir skaitmeninės kultūros;

– Virtualūs muziejai ir virtualios parodos;

– Šiuolaikinis menas ir skaitmeninis raštingumas;

– Internetinio tarpininkavimo politika;

– Skaitmeninės technologijos, prieinamumas ir įtrauktis meno muziejuose;

– Algoritmai ir dirbtinis intelektas meniniuose ir muzeologiniuose projektuose;

– Architektūra skaitmeniniam menui – muziejai, galerijos ir alternatyvios erdvės;

– Hibridinės realybės: meninės sąsajos ir erdviniai persidengimai;

– Menas, mokslas ir technologija: nauji objektai, nauji santykiai ir naujos problemos.

Pranešimų pasiūlymus galima teikti iki 2020 m. gruodžio 21 d. anglų arba portugalų kalbomis.

Konferenciją rengia Lisabonos Meno, architektūros ir technologijų muziejus, Meno istorijos institutas, Socialinių ir humanitarinių mokslų mokykla ir Lisabonos NOVA universitetas.

Išsamią informaciją rasite konferencijos interneto svetainėje : https://museumdigitalcultures.weebly.com/

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą „Art, Museums and Digital Cultures“ informaciją

Atnaujinta: 2021-03-02