Kvietimas teikti pranešimų siūlymus konferencijai, skirtai aktualiems archyvų klausimams

Kauno regioninis valstybės archyvas kartu su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba rengia konferenciją „Archyvai ir archyvarai dabarties iššūkių akivaizdoje“, skirtą aktualiems archyvų srities klausimams aptarti.

Konferencija vyks 2023 m. birželio 27 d. Kaune (konkreti vieta bus patikslinta vėliau), kontaktiniu būdu. Esant galimybei, dalyvauti bus galima ir nuotoliniu būdu.

Konferencijos kalba – lietuvių.

Kviečiame dalyvauti konferencijoje ir skaityti pranešimą.

Pranešimo trukmė – 20 min.

Pagrindinės konferencijos temos:

  • archyvai: institucijų ir rinkinių istorija;
  • archyvų kaupimo, saugojimo ir sklaidos aktualijos;
  • archyvų ir archyvarų tapatybės paieškos;
  • archyvų paslaugos versus vartotojai: (ne)išnaudotos galimybės.

Registracija vyksta:

  1. ketinantiems dalyvauti ir skaityti pranešimą – iki šių metų kovo 1 d. įskaitytinai;
  2. ketinantiems tik dalyvauti – iki šių metų gegužės 31 d. įskaitytinai.

 

Registracijos anketa [1]

 

Ketinančių skaityti pranešimus iki š. m. kovo 15 d. prašome elektroniniu paštu gintaras.druckus@archyvai.lt pateikti pranešimo pavadinimą ir santrauką (iki 500 žodžių). Informacija apie pranešimo tinkamumą konferencijai bus pateikta iki kovo 30 d.

 

Išsamesnė informacija el. paštu kaunas@archyvai.lt, tel. 8 373 23 111,

gintaras.druckus@archyvai.lt, tel. 8 616 78 422.

 

Rengėjų vardu –

Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius

Gintaras Dručkus

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informacija

Atnaujinta: 2023-02-09