Lapkričio 2–3 d. vyks tarptautinis virtualus simpoziumas, skirtas mados paveldo skaitmeninimo ir viešinimo problemoms

Š. m. lapkričio 23 d. vyks Europos mados paveldo asociacijos (European Fashion Heritage Association) kartu su tarptautine organizacija „Creative Commons“ rengiamas simpoziumas „Ar dalintis visada reiškia rūpintis?“ (angl. „Is Sharing Always Caring?“), kuriame bus analizuojama įtampa tarp reikalavimo atverti visuomenei suskaitmenintas kolekcijas ir reikalavimo gerbti kultūrines teises bei vertybes.

Virtualiame simpoziume bus nagrinėjamos problemos, susijusios su mados kultūros paveldo skaitmeninimu, analizuojami būdai, kaip kolekcijas padaryti prieinamas ir pakartotinai naudojamas internete nepažeidžiant kultūrinių teisių, interesų ir vertybių. Simpoziumo tikslas – pristatyti probleminius atvejus ir suteikti muziejams, kitoms kultūrinėms institucijoms naudingų įrankių priimant atsakingus etinius sprendimus, kuriant praktikas ir įstatymus, įgalinančius dalintis ir rūpintis.

Pirmoji simpoziumo diena bus skirta aptarti su atvirąja prieiga susijusioms problemoms, analizuoti galimybes, kurias teikia dalijimasis kolekcijomis internete bei kylančias teisines ir etines problemas.

Antroji diena bus skirta diskusijai apie mados objektus, susijusius su konkrečiomis grupėmis ir kultūrinėmis tradicijomis bei kylančius etinius klausimus.

Simpoziume kalbės akademikai, teisininkai, muziejų ir mados kritikai, kurie skaitys paskaitas pasirinktomis temomis, aptars problemas atvirose diskusijoje su kitais kalbėtojais ir dalyviais.

Simpoziumo programa ir registracija: https://bit.ly/35HUoSY

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą https://www.eventbrite.com informaciją

Atnaujinta: 2020-10-30