Lapkričio 25 d.  Budapešte (Vengrija) – „Europeana“ duomenų diena-seminaras

Jeigu norite išsamiau sužinoti, kokiais principais vadovaujantis viešinama informacija apie suskaitmenintus kultūros paveldo objektus pagrindinės Europos kultūros paveldo internetinės platformos viešojoje prieigoje (portale) „Europena“ www.europeana.eu, arba jei norite tinkamai pradėti rengti Jūsų žinioje esančių  artefaktų sklaidai „Europeanoje“ skirtą skaitmeninį turinį, nepraleiskite progos sudalyvauti „Europeana“ duomenų dienos seminare Budapešte, kuris vyks šių metų lapkričio 25 dieną.

Seminaro programa:

Ryto sesijoje bus kalbama apie metaduomenų kokybę ir būdus, kaip pagerinti metaduomenis prieš pateikiant juos į platformą „Europeana“ (EDM) ir kaip galima įvertinti duomenų kokybę naudojant „Europeana“ įrankį EPF.

Po pietų daugiausiai dėmesio bus skirta metaduomenų praturtinimui naudojant atviros prieigos žodyną LOD.

Abiejų sesijų metu bus diskutuojama ir kitais aktualiais sklaidai ir pakartotiniam naudojimui skirto kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimo klausimais.

Registracija vyksta internetu: http://www.ommik.hu/index.php/hu/europeana-workshop
Programos koordinatoriai:

Daugiau informacijos apie renginį:

https://www.digitalmeetsculture.net/article/museumdigit-conference-2019-and-europeana-data-day/

 

Tekstą pagal seminaro organizatorių viešai paskelbtą

informaciją parengė Daumantas Bauža

Atnaujinta: 2019-10-25