Lietuva topografiniuose žemėlapiuose 1914–1945 m.

Projekto „Lietuva topografiniuose žemėlapiuose 1914–1945 m.“ metu numatoma suskaitmeninti ir su koordinačių sistema susieti LMA Vrublevskių bibliotekos sukauptą turtingą popierinių istorinių topografinių žemėlapių rinkinį (400 vnt. 1914–1945 m. kartografiniai dokumentai) bei LMA Vrublevskių bibliotekos turimos GIS įrangos pagrindu sukurti internetines žemėlapių programas. Tokiu būdu mažai žinomi ir nelengvai prieinami kartografiniai dokumentai bus patogiai pasiekiami interneto priemonėmis, topografiniai žemėlapiai internete patraukliai pateikti, o naudotojams suteikti jų analizės įrankiai. Bus sudarytos galimybės šiuos žemėlapius atgaivinti, platinti akademinėje bendruomenėje ir visuomenėje bei tokiu būdu skatinti domėjimąsi Lietuvos istorija, moksliniu ir kultūriniu paveldu, vykdyti naujus mokslinius tyrimus. Be to, tai sukurs prielaidas nustatyti Lietuvos kraštovaizdžio raidą nuo XX a. pradžios. Savo apimtimi ir potencialia verte šis projektas bus unikalus bei savalaikis tiek Lietuvoje, tiek Europoje.

Suskaitmeninti ir su koordinačių sistema susieti žemėlapiai visų pirma bus aktualūs akademinei bendruomenei, ypač geografams, kartografams, istorikams, archeologams, geologams, urbanistams, architektams, ekologams. Šių sričių mokslininkai ir studentai galės žemėlapių duomenis naudoti gyvenviečių sklaidos, kartografavimo metodikų, istorinės miestų raidos, archeologinių radimviečių nustatymo, geomorfologinių procesų, urbanistinio planavimo ir daugeliui kitų tyrimų.

Skaitmeniniai istoriniai žemėlapiai turi ne mažesnę vertę edukacinei veiklai. Tokių žemėlapių duomenų bazė taps svarbiu įrankiu geografijos, istorijos ir kitų disciplinų mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams. Lygindami istorinius duomenis su šių dienų teminiais ir ortofotografiniais žemėlapiais, mokiniai bei studentai geriau suvoks šalyje vykusius ir vykstančius gamtinius, socialinius, politinius, ekonominius ir kitus procesus.

Vykdymo laikas: 2018–2019 m.

Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba

Projekto vadovas: Egidijus Gotalskis

Projekto partneriai: UAB „Hnit-Baltic“, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, UAB „IT Gama“

 

LMA Vrublevskių bibliotekos informacija

 

Atnaujinta: 2018-10-30