Lietuvių tautiniai drabužiai Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomose fotografijose

Lietuvos Respublikos Seimas, pabrėždamas tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą, 2017-uosius paskelbė Tautinio kostiumo metais. Lietuvos centrinis valstybės archyvas kviečia susipažinti su lietuvių tautinių kostiumų specifika ir istorija, kurias atskleidžia archyve saugomi fotodokumentai. Keliolika iš jų paskelbta virtualiai.

Lietuvos centriniame valstybės archyve yra saugoma daugybė su lietuvių tautiniu kostiumu susijusių fotodokumentų. Nemažos dalies fotografijų autorius yra pedagogas, fotografas, etnografas Balys Buračas. Jo fotografijose daugiausia įamžinti tautiniais drabužiais vilkintys Aukštaitijos ir Žemaitijos gyventojai. Archyve saugomos lietuvių tautinius drabužius atspindinčios fotografijos daugiausia yra iš įvairių privačių ir viešų švenčių, minėjimų. Tarpukariu stilizuotais tautiniais kostiumais iškilmių metu mėgo puoštis Kauno ponios ir panelės, pavyzdžiui, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės draugijos narės. Archyve taip pat yra saugomos tautinių kostiumų konkursų, kuriuos rengdavo Lietuvos Šaulių draugija, nuotraukos. Jos atskleidžia ypatingą simbolinę tautinio kostiumo reikšmę už Atlanto gyvenantiems lietuviams, kuriems tautinis kostiumas buvo neatskiriama įvairių švenčių ir minėjimų dalis. Nedidelė dalis fotografijų yra iš lietuvių gyvenimo tremtyje. Nuotraukose įamžintos Krasnojarsko srityje tautiniais drabužiais vilkinčios moterys. Šios nuotraukos liudija, kad lietuviai į tremtį neretai pasiimdavo tautinius drabužius, o ne praktiškesnius, pravartesnius daiktus. Daugiausia archyve saugomose fotografijose yra įamžintos tautiniais drabužiais apsirengusios moterys ir merginos, rečiau – vyrai ir vaikai.

Fotografijas ir platesnę informaciją žiūrėkite čia.

Iliustracijoje – moterys tautiniais drabužiais. Kupiškio apskritis. XX a. 3–4 deš. Balio Buračo nuotrauka.

Tekstą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje paskelbtą informaciją parengė Margarita Gaubytė

Atnaujinta: 2017-10-16