Lietuvos centrinis valstybės archyvas skaitmenins žymių JAV lietuvių filmų kūrėjų kino juostas

Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje Lietuvos centriniam archyvui perdavė skaitmeninti lietuviškos dokumentikos pradininkais laikomų brolių Kazimiero ir Mečio Motuzų kino juostas, kuriose užfiksuoti prieškario Lietuvos vaizdai.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos pranešime rašoma:

„Įvertintinus kino juostų techninę būklę, visi – tiek geros kokybės, tiek daugiau ar mažiau fiziškai ar chemiškai pažeisti kino filmai – bus nuskenuoti geriausia įmanoma raiška ir taps pasiekiami archyvo lankytojams.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas nuoširdžiai dėkoja Balzeko lietuvių kultūros muziejaus vadovei Sigitai Balzekas ir Amerikos lietuvių televizijos redaktoriui ir kūrėjui Arvydui Reneckiui ir tikisi tolesnio darnaus bendradarbiavimo rūpinantis lietuvių išeivių istoriniu ir kultūriniu paveldu.“ 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informacija

Atnaujinta: 2021-11-22