Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos posėdis

2019 m. liepos 17 d. įvyko Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos, veikiančios prie Kultūros ministerijos, posėdis. Jo dalyvius priėmė, su įgyvendinamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų finansuojamų projektų „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ ir „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“ vykdymo eiga supažindino Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos specialistai, atsakingi už šių projektų įgyvendinimą. Posėdžio metu, kuris minėtoje bibliotekoje ir vyko, taip pat buvo pristatytas Lietuvoje įgyvendinamas visoms įstaigoms, kurios valdo ir tvarko valstybines informacines sistemas, aktualus projektas „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“, tartasi aktualiais Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų priemonių plano antro projekto parengimo klausimais.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2019-09-05