Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos posėdžio metu pristatytas Lietuvos valstybės istorijos archyvo įgyvendinamas projektas

Rugsėjo 24 d. Lietuvos valstybės istorijos archyvo patalpose (Mindaugo g. 8, Vilnius) įvyko Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos, veikiančios prie Kultūros ministerijos, posėdis. Jo metu Tarybos nariai buvo supažindinti su Lietuvos valstybės istorijos archyvo skaitmeninimo projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“, įgyvendinamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų,  vykdymo eiga, informacijos apie jį sklaida žiniasklaidos priemonėse, projekto vykdymo grupės narių darbo sąlygomis ir archyvinių dokumentų saugyklomis bei jų įranga, archyvarų bendradarbiavimu su Lietuvos katalikų bažnyčiomis, kurių metrikų knygos skaitmeninamos projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ įgyvendinimo laikotarpiu.

Posėdžio metu pakartotinai buvo aptartas Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų planas, jam pritarta.

Danutė Mukienė

Atnaujinta: 2019-09-24