Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. iš dalies finansuojami kitų kultūros institucijų projektai, susiję su kultūros paveldo objektų skaitmeninimu

Programa „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ (II finansavimo konkurso etapas)

  • Angelų istorijos: angelų muziejaus interaktyvios ekspozicijos sukūrimas. Projektą vykdo Anykščių menų centras

Programa „Skaitmeninių kultūros objektų sklaida“

 

  • Dubingių Radvilų piliavietės virtualus 3D atkūrimas per papildytos realybės programėlę mokslo žinių sklaidai ir turizmui. Projektą vykdo VšĮ „Paveldo komunikacija“
  • Elektroninio istorinės tekstilės kūrinių katalogo sukūrimas. Projektą vykdo VšĮ „Sakralus menas“
  • Skaitmeninis bažnyčių žemėlapis. Projektą vykdo VšĮ „Genčių genealogija“
  • Atgimę senieji archeologiniai filmai. Projektą vykdo Lietuvos archeologijos draugija
  • SkaitMENINIS muziejus. Projektą vykdo VšĮ „Kūrybos ir inovacijų laboratorija“

Programa „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“

  • Trimatė projekcija Lietuvos valstybės šimtmečiui. Projektą vykdo UAB „Merkadus“
  • Simonavičiaus knygos „Didysis artilerijos menas“ paveikslų interaktyvi paroda. Projektą vykdo Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Programa „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ (I finansavimo konkurso etapas)

  • „Už vienuolyno mūrų: interaktyvus bernardinų vienuolyno istorijos pristatymas“. Vykdo VšĮ „Sakralus menas“
  • Paežerių dvaro papildytos realybės ekskursijos sukūrimas“. Vykdo Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras

Tekstas parengtas pagal Lietuvos kultūros tarybos informaciją

Atnaujinta: 2017-07-14