Lietuvos nacionalinio muziejaus virtualių parodų ciklas „Liūdnoj ištrėmimo šaly…“

Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM) 2016 m. birželio mėnesį, minint lietuvių tautai skaudžių masinių trėmimų 75-ąsias metines, pristatė trijų virtualių parodų ciklą. Jame pasakojama apie prievarta iš Tėvynės išvežtus žmones, jų kovą, kilnią dvasią, sunkiais gyvenimo metais puoselėtą tautiškumą.

 

Virtualių parodų ciklą sudaro šios parodos:

Pirmieji sovietinio teroro metai (1940-1941): http://www.lnm.lt/pirmieji-sovietinio-teroro-metai-1940-1941/ 

  1. Politinių represijų pradžia
  2. 1941 m. birželio 14-oji. Į Sibiro tremtį:

2.1. Altajaus krašte;
2.2. Komijoje, Tomsko srityje;
2.3. Jakutijoje; 

  1. Gulago „komandiruotėse“.

Pokario areštai ir trėmimai (1944-1948 m. pradžia): http://www.lnm.lt/pokario-arestai-ir-tremimai-1944-1948-pradzia/ 

  1. Gulago lageriuose.
  2. Tremtyje.
  3. Iš laiškų ir atsiminimų.

Trėmimo operacija  „Vesna“ (1948 m. gegužės 22-23d.): http://www.lnm.lt/tremimo-operacija-vesna-1948/ 

  1. Kelionė į tremtį :

1.1. Krasnojarsko krašte.
1.2. Irkutsko srityje.
1.3. Buriatijoje. 

  1. Iš laiškų ir atsiminimų.

Parodoje pateiktos nuotraukos, dokumentai, laiškų ir atsiminimų fragmentai, piešiniai bei kita informacija. Iliustracijos papildytos išsamiais komentarais, istoriniais faktais. Parodose panaudotos LNM, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Lietuvos centrinio archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo, Tauragės krašto, Kauno IX forto muziejų, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus, privačių asmenų, tarp jų ir Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietų ir nacių genocido, artimųjų archyvuose saugomos nuotraukos, laiškai ir dokumentai.

Virtualių parodų ciklą parengė Virginija Rudienė. Planuojama, kad šios virtualios parodos ateityje bus papildytos nauja aktualia informacija.

 

Tekstą pagal Lietuvos nacionalinio muziejaus paskelbtą informaciją parengė Gintautė Riabovaitė

Atnaujinta: 2017-06-15