Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia viešąsias konsultacijas dėl Europos Komisijos pateiktų pasiūlymų

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2016 m. spalio 19 d. paskelbė viešąsias konsultacijas dėl Europos Komisijos pateiktų pasiūlymų autorių teisių modernizavimui skaitmeninėje bendrojoje rinkoje. Komisija paskelbė pasiūlymus, siekdama užtikrinti:  didesnį turinio pasirinkimą ir daugiau galimybių su juo susipažinti internete ir užsienyje (įskaitant tarpvalstybinę prieigą); geresnes švietimo, mokslo tyrimų, kultūros paveldo sričių autorių teisių apsaugos taisykles ir geresnes sąlygas susipažinti su paskelbtais kūriniais skaitymo negalią turintiems asmenims ; teisingesnę ir tvarią rinką kūrėjams, kūrybinėms industrijoms ir spaudos sektoriui. Ministerija kviečia privataus ir viešojo sektoriaus subjektus bei visuomenę dalyvauti viešosiose konsultacijose ir pateikti nuomonę Komisijos pasiūlymams, kurie bus diskutuojami Kultūros ministerijos rengiamų viešųjų diskusijų metu ir turės svarų indėlį rengiant oficialią Lietuvos poziciją. Išsamesnė informacija skelbiama internete>>

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

 

Atnaujinta: 2017-04-04