Lietuvos standartizacijos departamento dviejų technikos komitetų akiratyje – standartai, susiję su kultūros paveldo skaitmeninimu

Lietuvos standartizacijos departamente prie Ūkio ministerijos veikia du technikos komitetai, kuriuose nagrinėjami aktualūs standartų, susijusių su kultūros paveldo skaitmeninimo veiklomis, rengimo klausimai. Tai TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ (pirmininkė dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, sekretorė Lina Jusienė)  ir TK 81 „Kultūros vertybių išsaugojimas“ (pirmininkas prof. dr. Rimvydas Laužikas, sekretorė Lina Jusienė).

TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ veiklos sritis – Informacijos ir dokumentavimo veiklos terminų, dokumentų valdymo, metaduomenų, bibliografinių formatų, leidybinio įforminimo ir standartinės numeracijos sistemos reikalavimų standartizavimas. Išsami informacija apie jo veiklą pateikiama Lietuvos standartizacijos departamento interneto svetainėje adresu https://eshop.lsd.lt/public#/committee/info/5998.

TK 81 „Kultūros vertybių išsaugojimas“ veiklos sritis – su kilnojamosiomis ir nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir jų konservavimu bei restauracija susijusių terminų, tyrimo ir analizės metodų, taikomų vertinant kultūros vertybių charakteristikas bei jų būklę pagal išorės ir vidaus aplinkos parametrus, pakavimo ir gabenimo metodų standartizavimas. Išsamesnė informacija apie šio technikos komiteto veiklą pateikiama jau minėtoje Lietuvos standartizacijos departamento interneto svetainėje adresu https://eshop.lsd.lt/public#/committee/info/5941 .

TK 81 „Kultūros vertybių išsaugojimas“ bendradarbiauja su Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komitetu CEN/TC 346 „Conservation of Cultural Heritage”. Įstaigų įgaliotieji atstovai balsuoja dėl šio komiteto veiklos srityje  rengiamų Europos standartų projektų viešosios apklausos ir formalaus balsavimo metu, teikia pastabas, siūlymus.

Vertinti naujai rengiamus standartus turi galimybę ir kiti suinteresuotieji Lietuvos visuomenės nariai. Lietuvos standartizacijos departamentas savo interneto svetainėje adresu http://www.lsd.lt/index.php?-1855064970  skelbia, kad vienas iš standartų rengimo etapų – viešoji apklausa. Jos metu visi suinteresuoti asmenys gali susipažinti su technikos komitetų rengiamais Lietuvos ir tarptautinių standartų projektais bei pateikti savo komentarus.

Registruoti vartotojai standartų  projektus viešosios apklausos metu  gali skaityti nemokamai (http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fsmis%2fSelectMembershipForm.aspx). Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonais (8 5) 270 9362;  8 659 93 226.“ Kontaktins asmuo – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja – Stanislava Vaitkevičienė. Jos el. pašto adresas yra stanislava.vaitkeviciene@lsd.lt.

Lietuvos standartizacijos departamento interneto svetainėje veikia skyrius „Standartų projektai komentarams“ http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=/smis/SelectMembershipForm.aspx.

Svetainėje pateikiama nuolat atnaujinama aktualiausia informacija apie galiojančius standartus, veikia ir Elektroninė standartų parduotuvė / Katalogas, tad tiems, kas domisi standartais, kam jie aktualūs, į šį interneto leidinį verta užsukti dažnai.

 

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

 

 

 

 

Atnaujinta: 2018-03-08