Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba pradeda vykdyti projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“

2018 m. spalio 10 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį, kurios pagrindu bus vykdomas projektas „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“.

Projekto tikslas – Elektroninio archyvo informacinės sistemos infrastruktūroje sukurti tirs elektronines paslaugas: „Skaitmeninė skaitykla“, „Genealogija“ ir „Asmenvardžių archyvas“, kurių pagalba būtų užtikrinama vieninga prieiga prie valstybės archyvuose sukauptų skaitmeninių išteklių, didinamas valstybės archyvuose saugomų dokumentų pasiekiamumas, vystomas ryšys su suinteresuotųjų naudotojų grupėmis.

Siekdama įgyvendinti tikslą bei kurti pridėtinę vertę visuomenei, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba planuoja šio projekto metu:

  • Modernizuoti Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS) sukuriant naują EAIS virtualios skaityklos posistemį, kuris turėtų apimti virtualią informacijos paieškos sistemą, veiksiančią Lietuvos valstybės archyvų saugomo Nacionalinio dokumentų fondo skaitmenintų dokumentų ribose.
  • Papildyti Nacionalinį dokumentų fondą katalikų bažnyčių, arkivyskupijų ir vyskupijų kurijose ir parapijose saugomais metrikų dokumentais, kuriuos projekto metu planuojama skaitmeninti ir aprašyti.
  • Pagerinti prieigą prie valstybės archyvų sukauptų dokumentų viešinant skaitmeninį turinį internetinėje erdvėje, kuris atitiktų informacijos vartotojų, ypač tų, kurie valstybės archyvų darbo metu neturi galimybių susipažinti su dokumentais, poreikius.

Projekto trukmė – 36 mėnesiai.

Projekto vertė – 2 916 307,99 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeniniams ir sklaida“ numatytų lėšų; nuoroda >

Parengta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvo skelbiamą informaciją

 

Atnaujinta: 2018-10-12