Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos projektas „Lietuvos valstybinės archyvų sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba vykdo projektą „Lietuvos valstybinės archyvų sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Šiais metais Lietuvos valstybinės archyvų sistemos darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas buvo orientuotas į skaitmeninių technologijų plėtros, skaitmeninio turinio kūrimo ir valdymo sritis.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, bendradarbiaudama su Vilniaus universitetu, valstybinės archyvų sistemos darbuotojams spalio mėnesį surengė mokymus, kuriais siekta pagerinti darbuotojų gebėjimus kurti skaitmeninės veiklos modelius ir prisitaikyti prie technologijos evoliucijos. Mokymų dalyviai turėjo galimybę susipažinti su naujausiais pasiekimais paveldo išsaugojimo srityje, įskaitant decentralizuotas sistemas, skaitmeninio turinio autentiškumo išsaugojimą, virtualią realybę, dirbtinį intelektą ir blokų grandinės technologijas. Mokymų metu buvo pabrėžtas potencialus papildytos realybės integravimas į meno, mokslo ir švietimo programas.

Išsamiau: https://www.archyvai.lt/lt/lvat/lietuvos-vyriausiojo-archyvaro-fzuf.html

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informacija

Atnaujinta: 2023-12-01