Lietuvos ypatingasis archyvas pradėjo skelbti restauruotus 2016 ir 2018 m. rastus Tauro apygardos partizanų dokumentus

Interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ (http://epartizanai.archyvai.lt) jau skelbiamas didžiausias per paskutinius du dešimtmečius vienoje vietoje rastas Lietuvos partizanų dokumentų archyvas – Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo dokumentai – ir Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvonijos dokumentai. Lietuvos centrinis archyvas per dvejus metus restauravo ir suskaitmenino daugiau kaip 2700 lapų dokumentų.

Lietuvos ypatingojo archyvo pranešime rašoma:

„Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvas buvo rastas 2016 m. rugsėjo mėn. Balsupių kaime (Marijampolės raj.). Dokumentus, sudėtus į bidoną, į žemės paviršių ardamas lauką iškėlė ūkininkas Rimtautas Šaukčius. Savo radinį jis perdavė Marijampolės kraštotyros muziejui, o iš čia dokumentai atkeliavo į Lietuvos ypatingąjį archyvą.

Tai didžiausias vienoje vietoje rastas Lietuvos partizanų dokumentų archyvas per paskutinius du dešimtmečius. Galima spėti, kad bidonas su partizanų dokumentais buvo užkastas 1949 m. spalį arba lapkritį, mat gretimame Skaisčiūnų kaime, vos už kelių kilometrų nuo radimvietės, 1945–[1952] m. veikė slapta Vytauto rinktinės vadavietė. Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvą sudaro kone 1800 Vytauto rinktinės 1945‒1949 m. veiklos, trofėjinių ir kitų dokumentų – iš viso daugiau kaip 2700 lapų. Šiuos dokumentus per dvejus metus naujam gyvenimui prikėlė Lietuvos centrinio valstybės archyvo restauratorių rankos.

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvūnijos štabo archyvą 2018 m. balandžio mėn. rado Šališkių girininko pavaduotojas Juozas Genevičius. Miške ties Kauno rajono Alšėnų seniūnijos Girininkų I kaimu atliekant sklypų ribų žymėjimo darbus, jo akį patraukė iš žemės kyšantis bidono dangtis. Bidone, pilname vandens, J. Genevičius aptiko netikėtą radinį – permirkusius dokumentus ir rankinę granatą. Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai sprogmenį atidavė sunaikinti Lietuvos kariuomenės išminuotojams, o dokumentus perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui. Miškininko liudijimu, už poros šimtų metrų nuo bidono radimo vietos pokariu buvęs įrengtas partizanų bunkeris. Bidone rastus Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvūnijos 1950–1952 m. dokumentus (584 lapus) restauravo Lietuvos centrinio valstybės archyvo restauratoriai.

Nors didžiąją dalį rastų Lietuvos partizanų dokumentų pavyko restauruoti, daugelis jų sunkiai įskaitomi, todėl dokumentų tekstų šifravimas ir tvarkymas užtruko beveik dvejus metus.

Su Lietuvos ypatingojo archyvo saugomos didžiausios ir gausiausios Lietuvoje Lietuvos partizanų dokumentų kolekcijos dokumentais galima susipažinti interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“, o pasibaigus paskelbtam karantinui – ir Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skaitykloje (Gedimino pr. 40, Vilnius).

Dokumentų restauravimą ir interneto svetainės „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ sukūrimą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Tauro apygardos Vytauto rinktinės ir Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvūnijos archyvų dokumentų nuotraukas galima pažiūrėti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/lya/sutvarkyti-ir-pradeti-mbfk.htmlarba archyvo paskyroje Facebook socialiniame tinkle https://www.facebook.com/lietuvosypatingasisarchyvas/.“

Iliustracija: Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvo dokumentai prieš restauravimą. Lietuvos ypatingojo archyvo nuotrauka

Lietuvos ypatingojo archyvo informacija

Atnaujinta: 2020-12-10