LRT skaitmenina sukauptus archyvus ir siekia juos padaryti prieinamus visiems

2021 m. LRT planuoja užbaigti trejus metus trunkantį ES lėšomis finansuojamą projektą, skirtą užtikrinti prieinamumą prie LRT archyvuose esančių kultūros paveldo objektų. Įgyvendinus šį projektą, LRT.lt mediatekoje visuomenei taps prieinami tūkstančiai audio ir video įrašų, kuriuose užfiksuoti svarbūs Lietuvos politiniai, kultūriniai, visuomeniniai įvykiai. Projekto metu bus sukurta ir paprastesnė archyvų paieškos sistema.

LRT pranešime rašoma:

„LRT.lt mediatekoje bus įdiegta galimybė pasirinkti paiešką atlikti tik LRT archyvuose, kuris apima TV archyvą, TV naujienų tarnybos archyvą, Radijo archyvą, Foto dokumentų archyvą. Pasirinkus „Dienos įvykiai“ galimybę, bus galima surasti visus skaitmeninius įrašus, susijusius su dominančio įvykio data. „Mano išmaniojo archyvo“ galimybė leis prisijungusiam naudotojui dalintis savo asmeniniuose archyvuose turimais kultūros paveldo objektais, prenumeruoti naujai į mediateką įkeltus įrašus dominančiomis temomis.

LRT saugyklose audiovizualiniai objektai yra saugomi įvairiose fizinėse laikmenose – vaizdo ir kino juostose, magnetinėse garso juostose, kasetėse, vinilo ir kompaktinėse plokštelėse, taip pat archyvuojamos nuotraukos, skaidrės, negatyvai. Skaičiuojama, kad LRT šiuo metu jau yra sukaupusi 2 500 terabaitų suskaitmenintos archyvinės medžiagos. Per 2019 m. buvo suskaitmeninta 21,5 tūkst. įvairių audiovizualinių objektų (analoginio garso ir vaizdo juostos, kino juostos, archyvo nuotraukos), suarchyvuota – 17,5 tūkst. audiovizualinių objektų.

LRT mediateką kasdien papildo ne tik archyviniai suskaitmeninti įrašai, čia taip pat operatyviai įkeliamos LRT rodytos laidos, transliuoti koncertai, dokumentiniai ir vaidybiniai filmai, naujienų reportažai, interviu, kt. Tiesa, dėl autorinių teisių apribojimų ne visą suskaitmenintą, per TV ar radiją transliuotą turinį LRT gali skelbti internete.

Vien per 2019-uosius mediateką papildė daugiau nei 8 tūkst. audio įrašų ir dvigubai tiek, 16 tūkst., video įrašų. LRT mediatekoje šiuo metu jau yra daugiau nei 160 tūkst. audio ir video įrašų.

Pats seniausias LRT mediatekoje šiuo metu esantis įrašas yra 1917 metų vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas į Lietuvą atvykęs kazeris Vilhelmas II-asis.

LRT archyvuose saugoma:

13 579 (1896–1991m.) pavadinimų kino juostų originalų ir kopijų;

48 142 (1988–2012 m.) vaizdajuosčių (VHS, BTC, DVCAM);

184 029 įrašų radijo archyvo magnetinėse garso juostose, kasetėse, vinilinėse ir kompaktinėse plokštelėse;

64 500 nuotraukų senųjų fotografijų archyve (nuotraukos, negatyvai, pozityvai).”

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą LRT informaciją

Atnaujinta: 2020-11-03