LST TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ ekspertė dalyvavo Tarptautinės standartizacijos organizacijos veikloje

2018 m. LST TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ tapo tikruoju Tarptautinės standartizacijos organizacijos technikos komiteto ISO/TC 46 „Information and documentation“ nariu. Toks nacionalinio technikos komiteto statusas leidžia ekspertams dalyvauti rengiant naujų standartų projektus, teikti pastabas ir balsuoti priimant tarptautinius standartus, dalyvauti ekspertų grupėse. Nacionalinės bibliotekos Informacijos mokslų departamento direktorė, technikos komiteto ekspertė dr. Nijolė Bliūdžiuvienė LST TK 47 pritarimu buvo deleguota į ISO/TC 46/WG 4 „Terminology of information and documentation“ darbo grupę kaip Lietuvos standartizacijos departamento atstovė.

ISO/TC 46 „Information and documentation“ plenarinis posėdis, pakomitečių ir darbo grupių susitikimas vyko nuotoliniu būdu 2020 m. gegužės mėn. ISO/TC 46/WG 4 „Terminology of information and documentation“ darbo grupės veikla susijusi su tarptautinio terminų žodyno standarto ISO 5127:2017 „Information and documentation – Foundation and vocabulary“ peržiūra ir vystymu.

ISO/TC 46 WG 4 susitikimas vyko kartu su ISO/TC46/AHG „Maintenance of ISO 5127“. ISO/TC 46 standartų terminologinė analizė lyginant su į ISO 5127 įtrauktais terminais parodė, kad dalis jų įvairiuose standartuose vartojama kaip pateikta terminų standarte, tačiau yra standartų, kuriuose neatsižvelgiama į jau sunormintus terminus arba nėra terminų skyrelio. Buvo pateiktas siūlymas stiprinti visų ISO/TC 46 pakomitečių ir darbo grupių kontaktus su ISO/TC 46 WG4 ir taip siekti suvienodinti terminijos vartojimą ir užtikrinti jos vartojimo nuoseklumą.

Artimiausiais metais numatyta pradėti rengti naują ISO 5127 versiją. Aptariant naują standarto versiją buvo pasiūlyta į jį įtraukti IFLA standartuose vartojamus terminus, taip pat IKT bendruomenės bei dokumentinio paveldo institucijose vartojamą terminiją. Buvo iškelta mintis vystyti internetinę daugiakalbę ISO 5127 standarto versiją, kurios angliškąją versiją galima būtų papildyti atitikmenimis kitomis kalbomis, į kurias yra išverstas ISO 5127. Lietuva viena šalių parengusi ISO 5127 terminų standarto vertimą kaip Lietuvos standartą. Darbo grupėje buvo pasiūlyta apsvarstyti galimybę rengti naują ISO 5127 versiją ne kaip įprastą standartą, o jo SKOS versiją, kadangi pati standarto struktūra yra pakankamai palanki taikyti tokio tipo techninius sprendimus. Didelis norminės terminijos rinkinys padeda geriau suvokti informacijos ir dokumentavimo lauką, padėti gilesnėms šios srities studijoms ir tolesniems moksliniams tyrinėjimams.

Atnaujinta: 2020-06-17