Mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo 30-mečiui – virtuali paroda

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą „Kelio į Nepriklausomybę pradžia“, kurioje eksponuojamos 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingą sekusių Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų darytos fotonuotraukos, Lietuvos komunistų partijos bei LSSR KGB dokumentai apie mitingo organizatorius ir dalyvius.

1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo įvyko sovietų valdžios nesankcionuotas mitingas, kuriame pirmą kartą viešai buvo pasmerkti Baltijos valstybių sovietinę okupaciją lėmę Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. pasirašytų sutarčių slaptieji protokolai. Mitingą organizavo Antano Terlecko iniciatyva 1978 m. birželio 14 d. įkurta pogrindinė antisovietinė organizacija Lietuvos laisvės lyga, prie organizavimo prisidėjo Nijolė Felicija Sadūnaitė, Vytautas Bogušis, Petras Cidzikas, Robertas Grigas ir kiti.

Nors sovietų valdžia stengėsi sužlugdyti „nacionalistų ir religinių fanatikų akciją“ ir spaudoje vystė šmeižto ir gąsdinimo kampaniją, mitinge apsilankė iki trijų tūkstančių žmonių. Mitinge kalbėję Nijolė Felicija Sadūnaitė, Bronė Valaitytė, Kazimieras Stasys Sakalauskas, Petras Gražulis, Vladas Alfonsas Šiuparis, Robertas Grigas ir kiti pirmą kartą viešai prabilo apie pokario sovietines represijas, tikinčiųjų persekiojimą, pasmerkė 1939 m. SSRS ir Vokietijos sutarčių slaptuosius protokolus, iškėlė tuo laiku ypatingai drąsią Lietuvos atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos idėją. Mitingas sulaukė atgarsio užsienio spaudoje, atvertė naują istorijos puslapį ir tapo Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių kelio į Nepriklausomybę pradžia.

Virtualią parodą žiūrėti čia arba Lietuvos ypatingojo archyvo „Facebook“ paskyroje.

Su šiais ir kitais dokumentais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo skaityklose.

Iliustracijoje – parodoje eksponuojama nuotrauka. Žmonės renkasi į mitingą Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo. 1987 m. rugpjūčio 23 d. LYA, f. 1771, ap. 270, b. 182, l. 59.

Pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje paskelbtą informaciją parengė Margarita Gaubytė

Atnaujinta: 2017-08-21