Modernūs muziejai: Lietuvos banko Pinigų muziejus

Vienas moderniausių muziejų Lietuvoje – Lietuvos banko Pinigų muziejus, 2015 m apdovanotas didžiausio  pasaulyje kelionių portalo TripAdvisor aukščiausios kokybės sertifikatu (Sertificate of Excellence 2015 Winner). Įrengiant muziejaus nuolatinę bei virtualią ekspozicijas, audiogidus, interaktyvius žaidimus sumaniai panaudotos tiek muziejams galimos pritaikyti naujausių informacinių technologijų galimybės, bet ir muziejuje sukurtas skaitmeninis turinys apie muziejuje saugomus kultūros paveldo objektus. Išsami informacija apie muziejų skelbiama jo interneto svetainėje http://www.lb.lt.

Pinigų muziejus veikia Vilniaus miesto centre, prie Gedimino prospekto ir Totorių gatvės sankirtos (adresas: Totorių g. 2/8). Tel. (8 5) 268 0337, 268 0334, 268 00778 450 33390 El. paštas muziejus@lb.lt. Lankytojai čia aptarnaujami tokia tvarka: nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. – antradieniais–penktadieniais 10–19 val., šeštadieniais 11–18 val., o nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. – antradieniais–penktadieniais  9–18 val., šeštadieniais 10–17 val. Darbo dienomis į ekskursijas, edukacinius ir švietimo renginius lankytojai registruojami iš anksto. Šeštadieniais organizuotoms grupėms ekskursijos nevedamos, su ekspozicija supažindinami tik pavieniai lankytojai. Muziejaus lankymas ir ekskursijos yra nemokamos.

Muziejuje   per du aukštus išsidėsčiusiose penkiose salėse, lankytojai turi galimybę susipažinti su pasaulio šalių pinigų ir bankininkystės istorija, Lietuvos pinigais, bankininkystės raida mūsų šalyje nuo pirmųjų kredito įstaigų atsiradimo iki šių dienų.

Nuo 2010 m. pabaigos rekonstruotose patalpose 260 kv. m. plote veikia interaktyvi nuolatinė ekspozicija, pritaikyta skirtingiems lankytojų poreikiams. Ją patogu apžiūrėti įvairaus amžiaus žmonėms, taip pat ir turintiems negalią. Ekspozicijoje – kelios moderniai įrengtos salės, kurioje eksponatai pristatomi pagal atskiras temas.

Muziejuje yra ir elektroninė biblioteka. Joje – keturi kompiuteriniai terminalai, darbui su kompiuteriais skirtos kėdės. Lankytojas vienoje vietoje gali rasti visą Pinigų muziejaus virtualią medžiagą, ją netrukdomai peržiūrėti, pasinaudoti specializuotomis interneto paslaugomis.

Apžiūrėjus ekspozicijas savo žinias galima patikrinti prie informacinių terminalų, kuriuose yra įdiegti žinių patikrinimui skirti interaktyvūs žaidimai.

Muziejus yra sukūręs virtualią ekspoziciją „Pinigai Lietuvoje 1914–1945“ (prieiga  internete http://www.pinigumuziejus.lt/lt/virtuali-ekspozicija/ ). Ji skirta visiems, kas domisi bankininkystės ir pinigų raida Lietuvoje. Parodą sudaro 3 pagrindinės dalys: vaizdo pasakojimas, banknotų ir monetų piešiniai, katalogas. Vaizdo pasakojimas suskirstytas į 5 teminius skyrius su poskyriais. Skaitomas tekstas ir rodoma vaizdinė medžiaga atskleidžia politinę, ekonominę ir finansinę situaciją nuo Pirmojo pasaulinio karo iki sovietinės okupacijos ir Antrojo pasaulinio karo pabaigos, supažindina su šalies centriniu emisijos banku, jo įsteigimu ir likvidavimo aplinkybėmis, vykdyta pinigų politika.

Į muziejų atvykę lankytojai turi galimybę aktyviai dalyvauti pažinimo procese. Muziejaus darbuotojai informaciniuose leidiniuose skelbia, kad šiame muziejuje yra sudaryta galimybė „naudotis įvairiais papildomais žinių įgijimo šaltiniais ir priemonėmis: kompiuteriniais terminalais su specialiomis programomis, specialiai orientuota interneto prieiga, teminiais, mokomaisiais ir dokumentiniais filmais.

Vizualūs Pinigų muziejaus grafiniai sprendimai, meno kūrinių integravimas, įvairios interaktyvios priemonės, vaizdo, garso ir šviesos efektai pasitelkti ne tik sudominti ir suteikti lankytojui žinių, bet ir padėti jas kaupti, įtvirtinti, skatinti gilintis, savarankiškai interpretuoti ir ieškoti atsakymų. Pinigų muziejus pritaikytas neįgaliesiems. Turintiesiems judėjimo sutrikimų muziejuje įrengti lauko ir vidaus keltuvai, specialus sanitarinis mazgas. Su mygtukų pagalba galima reguliuoti didinamuosius stiklus ir judančiuose stenduose susipažinti su eksponuojama medžiaga. Turintieji regėjimo negalią (silpnai matantieji) gali pasinaudoti specialiu audiogidu su sutartiniais iškiliais mygtukais. […]

Pinigų muziejus yra pirmasis Baltijos šalyse muziejus, kuriame įdiegta elektroninė ekskursijų audiogido sistema gestų kalba, pritaikyta turintiesiems klausos negalią vertimo į gestų kalbą elektroninė sistema. […] Klausos negalią turintiems lankytojams pasakojimas apie muziejaus ekspoziciją verčiamas į gestų kalbą filmukuose, kurie rodomi planšetinio kompiuterio ekrane.“

Atvykus į muziejų užsisakyti gido nebūtina, nes čia veikia profesionaliai padarytas audiogidas. Jis  įtaigiai lietuvių, anglų, rusų, lenkų ir vokiečių kalbomis pristato muziejų ir jame eksponuojamas vertybes.

Regėjimo negalią turintiems lankytojams muziejus siūlo naudotis  jiems valdyti pritaikytą specialų audiogido prietaisą.

Muziejus taip pat skelbia, kad „laiptus ties muziejaus įėjimu neįgaliesiems rateliuose įveikti padeda specialus keltuvas. Kitas keltuvas muziejaus viduje leidžia judėti į skirtinguose aukštuose esančias ekspozicijos sales. Vežimėlyje sėdintis neįgalusis, naudodamasis mygtukais, gali į savo akių lygį nuleisti eksponuojamų monetų rinkinius ir juos apžiūrėti. Neįgaliesiems pritaikyti ir sanitariniai mazgai.“

Rengiant tekstą panaudota informacija, skelbiama Pinigų muziejaus informaciniuose leidiniuose

Atnaujinta: 2017-04-04