Modernūs muziejai: Šilutės Hugo Šojaus muziejus

2012-aisiais, kai Lietuvos Respublikos Seimas metus buvo paskelbęs Muziejų metais, daugelis šalies muziejų vykdė veiklas, kurios ne tik sustiprino muziejų veiklą, bet ir gerokai pakeitė visuomenės nuomonę apie juos – gyventojai apie muziejų pradėjo vis dažniau kalbėti kaip apie visuomenei atvirą, besikeičiančią kultūros įstaigą, kurios tikslas ne tik kaupti ir saugoti muziejines vertybes, bet ir įvairiomis formomis jas pateikti visuomenei, ugdyti visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę, suteikti galimybę gilinti turimas žinias, prasmingai leisti laisvalaikį. Tai pasiekti daug kuo padėjo muziejuose vykdomos eksponatų ir kitų muziejuose saugomų vertybių skaitmeninimo veiklos ir sukurto skaitmeninio turinio panaudojimas visuomenės informavimui. Viena iš tokių formų – audiogidai.

2012 m. Šilutės Hugo Šojaus muziejus įgyvendino projektą „Kūrybinių industrijų plėtra atnaujinant ir populiarinant muziejų ekspozicijas“, kurį rėmė Kultūros ministerija. Vykdant šį projektą audiogido paslauga buvo įdiegta Švėkšnos muziejuje ir Macikų lageryje karceryje-muziejuje. Švėkšnos muziejuje audiogidas veikia anglų kalba, Macikuose – vokiečių. Naudodamiesi audiogidu  lankytojai gali pasirinkti, kokią informaciją jie nori išgirsti, kokią praleisti ar išgirsti pakartotinai. Audiogidų turinį sudaro pasakojimai ir foniniai garso efektai, muzikiniai intarpai, kurie sukuria tam tikro laikmečio atmosferą ir padeda sužadinti muziejaus lankytojų vaizduotę.

Audioekskursijos yra pritaikytos pavieniams lankytojams, kurie su ekspozicijomis nori susipažinti individualiai arba grupinėms ekskursijoms. Aparatu naudotis yra nesudėtinga. Prieš prasidedant audioekskursijai, muziejaus lankytojai yra išsamiai supažindinami, kaip reikia naudotis audiogido aparatu.

Šiuo metu Švėkšnos muziejuje galima išklausyti 18 skirtingų pasakojimų, kurie supažindina su muziejaus ekspozicijomis: dvaro istorija, archeologija, etnografija bei miestelio istorija. Audiogide iš ekspozicijų yra išskirti rečiausiai matomi, unikalūs eksponatai, apie juos yra pateikiama išsami informacija.  Ekskursija trunka 40 minučių.

Macikų lagerio karcerio-muziejaus audiogide yra dešimt pasakojimų apie ekspozicijoje esančius etapinius (svarbiausius) eksponatus. Ekskursija trunka taip pat 40 minučių. Audioekskursijos metu  pateikiama informacija apie lagerio įkūrimą, tris Macikų lagerio laikotarpius, skirtingais valdymo rėžimais. Taip pat pasakojama apie rezistenciją Šilutės rajone.

Išsamiau apie muziejaus audiogidą skaitykite Šilutės Hugo Šojaus muziejaus interneto svetainėje adresu: > http://silutesmuziejus.lt

Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą Šilutės Hugo Šojaus muziejus interneto svetainėje http://silutesmuziejus.lt

Atnaujinta: 2017-04-04