Mokyklų muziejuose saugomų archeologinių radinių katalogas

 

Asociacija „Pernakta“ 2015 m. rugsėjo 10–2016 m. birželio 10 d. įgyvendino projektą „Mokyklų muziejuose saugomų archeologinių radinių paieška ir katalogizavimas“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projekto vykdymo metu buvo aplankyta dvylika Marijampolės ir Alytaus apskrityse  veikiančių muziejų ir parengtas elektroninis „Mokyklų muziejuose saugomų archeologinių radinių  katalogas“, į kurį įtraukti 157 archeologiniai radiniai. Katalogo internetinė prieiga:  https://pernakta.wordpress.com/veikla/katalogas/>.

Projektą vykdė Gytis Grižas, Monika Žemantauskaitė, Arnita Petrulytė.

Išsami informacija apie projektą pateikiama Lietuvos archeologų draugijos interneto svetainėje (prieiga internete: http://www.lad.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1053:knyga-qarcheologas-vytautas-daugudisq&catid=45:naujienos&Itemid=146) >

 

LM ISC LIMIS informacija

 

Atnaujinta: 2017-04-04