Muziejų mobilios stendų parodos – kultūros, šveitimo įstaigose ir po atviru dangumi

2018 m. Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LDM filialas LM ISC LIMIS), bendradarbiaudamas su Trakų kultūros rūmais, 2018 m. sausio–vasario mėnesiais parengė naujas stendinių parodų „Lietuvos nepriklausomybės kelias: aemenybės įvykiai“ ir „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės, politikos, kultūros, mokslo, visuomenės veikėjai ir jų aplinka“ versijas, pritaikytas eksponavimui po atviru dangumi. Šios parodos 2018 m. vasario 15 d. atidaromos Trakuose ir veiks Trakų kultūros rūmų aikštėje.
Parodos „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės, politikos, kultūros, mokslo, visuomenės veikėjai ir jų aplinka“ mobilių stendų turinį sukūrė Lietuvos muziejai, dalyvavę tarptautiniame projekte „EuropeanaPhotography“ (projektą vykdė LDM filialas LM ISC LIMIS). Viena šios parodos versija jau ketvirti metai keliauja po Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigas. Šiemet su ja jau turėjo galimybę susipažinti Tverų (Rietavo sav.) gyventojai – paroda sausio mėnesį buvo eksponuojama Tverų gimnazijoje, o vasario mėnesį paroda eksponuojama Raseinių krašto muziejuje. Tolesnis jos maršrutas – Genocido aukų muziejaus Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse veikiantis muziejus, Prienų krašto muziejus ir t. t.

Mobili stendų paroda „Lietuvos nepriklausomybės kelias: asmenybės įvykiai“ buvo sukurta 2016 m. įgyvendinant kitą LDM filialo LM ISC LIMIS projektą – „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“. Jo tikslas buvo sutelkti Lietuvos muziejus rinkti Lietuvos valstybės istoriją iliustruojančius dokumentinio paveldo objektus iš juridinių ir fizinių asmenų, juos skaitmeninti, o sukurtą skaitmennį turinį pateikti visuomenei Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos viešosiose prieigose, tarp jų ir LIMIS portale www.limis.lt, mobiliuose stenduose, sukuriant mobilią stendų parodą. Ji  jau yra pabuvojusi 14-oje įstaigų. Šių metų sausio mėnesį paroda buvo eksponuojama Zanavykų muziejuje, vasario mėnesį – Utenos kraštotyros muziejuje, vėliau keliaus į Rokiškio, Lazdijų karšto muziejus bei kitas kultūros ir švietimo įstaigas.

Lietuvos dailės muziejaus filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2018-02-08