Nacionalinė biblioteka portale epaveldas.lt integruos Ukrainos diasporos paveldo dokumentus

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje rugpjūčio 11 d. lankėsi Ukrainos lietuvių bendruomenės (ULB) pirmininkė Dalia Makarova. Pokalbyje su Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktore dr. Jolanta Budriūniene viešnia išsamiai apžvelgė iki 2022 m. vasario 24 d. vykdytas aktyvias bendruomenės visuomenines, kultūrines, švietimo veiklas, apžvelgė bendruomenės narių situaciją karui prasidėjus.

Susitikime aptartas ULB sukurto publikuoto archyvinio paveldo likimas, numatytos Ukrainos lietuvių organizacijų spaudos skaitmeninimo galimybės. Skaitmenintas šios spaudos turinio integravimas į portalą www.epaveldas.lt ne tik atvertų didesnes galimybes vartotojams, besidomintiems Ukrainos lietuvių diaspora, bet ir pačiai diasporai leistų išsaugoti savo istoriją fiksuojantį dokumentinį paveldą.

ULB pirmininkei D. Makarovai pristatyta Nacionalinės bibliotekos vykdoma Skaitymo skatinimo 2022–2024 m. programa, kurioje nuo šių metų pradėta įgyvendinti nauja priemonė, inicijuojant lietuviškai skaitančių, lituanistinių bendruomenių telkimą palaikant skaitymo poreikius ir aplinką. Nutarta, kad, atsiradus galimybių, bus pasinaudota šia programa.  

Jau daugiau nei tris dešimtmečius Nacionalinė biblioteka palaiko ryšius su Ukrainoje gyvenančiais aktyviais  lietuvių bendruomenės nariais. Jų dėka sukauptas archyvinis dokumentinis paveldas. Minėtini nuo 2000 m.  Kryme leistas laikraštis „Tiltas“, Lvive publikuotas „Požiūris“. Šių dienų kontekste svarbus ir minėtinas Ukrainos lietuvių tapatybei stiprinti 2006 m. publikuotas leidinys „Lietuviškas pėdsakas Krymo žemėje“ (Simferopolis, 2006). D. Makarova kalbėjo ir apie naujausius lietuvių diasporos Ukrainoje istorijai skirtus darbus, kurie dėl pandemijos, o vėliau prasidėjusių karo veiksmų visuomenei dar nebuvo pristatyti.

Ukrainos lietuvių bendruomenė oficialiai įkurta 2004 m., nors veiklos skirtinguose šalies regionuose pradėtos vykdyti nuo pat Ukrainos nepriklausomybės atgavimo 1991 m.

Iki 2022 m. karo pradžios Ukrainoje gyveno apie 7000 lietuvių, tačiau bendruomenių veikloje dalyvauja gerokai mažesnė bendruomenės dalis. Karui prasidėjus, dalis bendruomenės narių persikėlė į saugesnes šalis, dalis jų grįžo į Lietuvą. ULB pirmininkė D. Makarova akcentavo, kad parama dėl karo Ukrainoje pasitraukusiems šios šalies lietuvių bendruomenės nariams – dar nepakankamai išnaudotas galimybių laukas.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2022-08-17