Nacionalinis kultūros paveldo portalas „ePaveldas“ www.epaveldas.lt papildytas skaitmeninėmis dokumentų, liudijančių šimtmetį pažyminčios Lietuvos istoriją, kopijomis

Lietuvos valstybės šimtmečio sukaktis Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos darbuotojus paskutiniais metais paskatino ypatingą dėmesį skirti dokumentų, liudijančių apie valstybės kūrimosi laikotarpį, skaitmeninimui ir sukurto skaitmeninio turinio sklaidai.

„Nutarėme, kad mes liudysime Lietuvos valstybę ir minėsime modernios Lietuvos šimtmetį nuosekliai pildydami portalą www.epaveldas.lt šio šalies istorijai svarbaus laikotarpio dokumentais – įdomiais ir naujai atrastais“, – pažymi iniciatyvos autorė – Informacijos išteklių departamento direktorė Jolita Steponaitienė. Įgyvendinant šį sumanymą atkurtos valstybės ištakas iliustruojančius dokumentus siekta padaryti plačiai prieinamus, patogius naudotis atliekant tyrimus, rengiant parodas, iliustruojant knygas ir vykdant kitas veiklas.

Iniciatyvos autoriai pažymi, kad „Per 1918 metus Lietuvoje buvo išleista apie 300 knygų, o vėlesniais metais jų radosi vis daugiau. Šiandien suskaitmeninta daugiau kaip šimtas 1918 metais išleistų knygų. Jos jau yra prieinamos  visiems interneto naudotojams. Pasak bibliotekininkų, „portalą www.epaveldas.lt kuria didelis partnerių būrys. Nacionalinė biblioteka pateikia savo dokumentus, tuos, kurie užpildo šio laikotarpio spragas. Be knygų, čia galima rasti ir periodinės spaudos, ir plakatų, ir rankraščių.“

Iniciatyva išsamiau pristatoma Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos interneto svetainės puslapyje  https://www.lnb.lt/naujienos/2780-modernios-lietuvos-100-meciui-e-paveldo-papildymas-naujais-dokumentais , taip pat interneto puslapiuose

 

Parengta pagal Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos svetainėje pateiktą informaciją

 

 

 

Atnaujinta: 2018-02-19