Nauja atminties institucijų kultūros paveldo skaitmeninimo veiklų metinių ataskaitų teikimo tvarka

2019 m. gruodžio 20 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-855 patvirtinus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. ĮV-702 priimto Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo naują redakciją (prieiga internete https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=216e19d022ff11eabe008ea93139d588 ), pasikeitė atminties institucijų kultūros paveldo skaitmeninimo metinių ataskaitų teikimo tvarka ir ataskaitų turinys. Nuo šiol kiekvienas muziejus, biblioteka, archyvas, kuris teikia savo metinių veiklų ataskaitas Kultūros ministerijai, pats šiai ministerijai turi pateikti ir išsamią  statistinę ataskaitą apie per metus atliktą darbą skaitmeninant kultūros paveldo objektus, viešinant sukurtą sklaidai skirtą skaitmeninį turinį, sudarydamas galimybę visuomenei ir verslui jį naudoti pakartotinai. Reikalinga pateikti informaciją ir apie skaitmeninimo veikloms įstaigos per metus išleistas lėšas.  Visa ši informacija turi būti pateikta į Kultūros ministerijos žinioje esančią informacinę sistemą (adresas internete http://statistika.lrkm.lt/skaitmeninimo-statistika/pradzia/15 ). Prisijungti prie jos galima iš Kultūros ministerijos gavus prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Už ataskaitoje pateiktų duomenų teisingumą atsako duomenis teikiančių įstaigų vadovai.

Įprasta tvarka šie duomenys į sistemą kasmet turės būti pateikiami iki vasario 15 d. Šiemet, kadangi sistema pradėjo veikti jau prasidėjus metams, ataskaitų pateikimo laikas yra pratęstas iki vasario 21 dienos.

Ministerija yra parengusi paaiškinimus, kokia informacija kokiuose informaciniuose laukuose turi būti pateikta. Ataskaitos grafinę formą ir paaiškinimus galima rasti minėtos informacinės sistemos skyrelyje „Pagalba“:

 

LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2020-01-31