Europos Tarybos portale paskelbta Europos paveldo XXI a. strategija

2018 m. balandžio mėnesį Europos paveldo  XXI a. strategija paskelbta Europos Tarybos interneto portalo https://www.coe.int/en/web/portal/home  skyriuje „Kultūra ir kultūros paveldas“ adresu https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21.  Joje Europos Taryba skelbia pagrindines Europos paveldo strategines gaires ir 32 oficialias rekomendacijas, kuriomis siekiama vieningo požiūrio į paveldą ir efektyvesnio su juo susijusių konvencijų įgyvendinimo. Vienoje iš rekomendacijų akcentuojama, kad  naujausios informacinės technologijos turėtų būti platesniu mastu naudojamos paveldo saugojimo ir populiarinimo srityje.

Svetainėje skelbiamos ir konkrečios rekomenduojamos veiklos kryptys socialinio, teritorinio ir ekonominio vystymo, žinių ir edukacijos srityse. Susipažinti su šiomis rekomendacijomis ir ieškoti jų praktinio pritaikymo galimybių yra kviečiami valdžios institucijų atstovai ir visi kiti Europos Sąjungos valstybių narių  piliečiai. Kartu su rekomendacijomis yra pateikiami gerosios patirties pavyzdžiai iš įvairių  Europos šalių.

 

Saugoti, atkurti ir stiprinti paveldą naudojant naujas technologijas

Viena iš  rekomendacijų – D8 „Saugoti, atkurti ir stiprinti paveldą naudojant naujas technologijas“. Joje akcentuojamas būtinumas ieškoti naujų sprendimų nuolat kintančiame kontekste, vykdyti tyrimus, išbandyti naujus modelius ir metodus, skatinti racionalų naujų technologijų naudojimą. Rekomendacijos įgyvendinimo pokytis orientuotas į paveldo naudojimo ir jo pakartotinio naudojimo didinimą.

Rekomendacijos D8 veiksmų kryptys:

  • dirbančius paveldo srityje informuoti apie naujas technologijas, jų galimybes ir ribas;
  • atlikti parengiamuosius restauravimo tyrimus naudojant neinvazines technologijas (skaitmeninimą, papildytąją realybę, 3D skenerius, modeliavimą, dronus, LiDAR ir pan.);
  • naudoti neinvazines žvalgymo technologijas tiriant sunkiai prieinamas ar pažeidžiamas sritis;
  • kurti paveldą reprezentuojančias priemones (modeliavimas, 3D spausdinimas ir kt.).

Tarp svetainėje pateikiamų rekomendacijos D8 gerosios praktikos pavyzdžių yra Lenkijos Nacionalinio paveldo instituto portalas „Zabytek.pl“. Jame moderniu būdu dalijamasi informacija apie 22 tūkst. Lenkijos architektūros paveldo objektų. Svetainėje pateikiami jų aprašymai, nuotraukos, virtualūs 3D modeliai, žemėlapiai. Portale veikia įvairios paieškos galimybės.

 

Kviečiama dalintis gerąja patirtimi

Naujojoje Europos paveldo strategijos XXI amžiui svetainėje valstybinės ir nevyriausybinės įstaigos, regioninės ir vietinės valdžios atstovai, paveldo srities profesionalai, vietinės asociacijos ir  pilietinė visuomenė raginami aktyviai dalyvauti įgyvendinant strategiją. Jie taip pat kviečiami dalintis gerąja patirtimi pateikiant informaciją apie savo įgyvendintus projektus, atitinkančius strateginio dokumento temines sritis – gavus informaciją apie šią patirtį, ji būtų įtraukta į Strategijos-21 gerosios patirties sąrašą.

Visas Europos paveldo strategijos XXI amžiui dokumentas internete yra paskelbtas adresu https://rm.coe.int/16806f6a03.

 

Tekstas parengtas pagal Europos Tarybos paveldo interneto svetainėje paskelbtą informaciją

 

Atnaujinta: 2018-04-19