Nuotolinė paskaita „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai“

 

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, vykdydamas 2016 m. muziejų darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo programą, 2016 m. lapkričio 29 d. surengė dvi nuotolines paskaitas tema „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai“. Jos metu Lietuvos nacionalinės bibliotekos Informacijos mokslų departamento direktorė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto docentė, daktarė Nijolė Bliūdžiuvienė papasakojo apie svarbiausius tarptautinius ir nacionalinius standartus ir teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldo objektus skaitmeninimą, skaitmeninio turinio saugojimą, archyvavimą, skaitmeniniams turiniui saugoti skirtų serverinių įrengimą. Paskaita buvo filmuojama. Jos įrašą galima peržiūrėti interneto svetainėje „Muziejinių vertybių skaitmeniniams“ www.emuziejai.lt (interneto prieiga >) ir portale „Youtube“ (interneto prieiga >)

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2017-04-04