2016-12-05
Kitose pasaulio šalyse

EUROPEANA platformos projektai:

EUROPEANA Space projekto tikslas pasiekti, kad kūrybinės industrijos pradėtų plačiai ir produktyviai naudoti portale EUROPEANA sukauptą kultūros paveldo skaitmeninį turinį. Šiuo metu kūrybinėms industrijoms tai daryti kliudo keli faktoriai: problemos, susijusios su turinio intelektinėmis teisėmis, bei prieinamo turinio panaudojimo galimybes iliustruojančių verslo modelių trūkumas. Projektas vykdomas pagal EK Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą.

Projekto trukmė 2014-02 – 2017;

EUROPEANA photography projektas yra ES finansuojamas skaitmeninimo projektas. Tai sėkmingas ir unikalus konsorciumas- projektas, kaupiantis vienas iš įspūdingiausių fotografijų kolekcijų, priklausančių archyvams, viešosioms bibliotekoms ir muziejams. Šie eksponatai atskleidžia šimtą metų fotografijos istorijos nuo pirmųjų 1839-ųjų Fokso Talboto ir Daguerro vaizdų iki Antrojo pasaulinio karo metų pradžios (1939 m.). Projekto partnerių sąrašas čia. Projektas ėmėsi ir labai svarbaus viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimo, kuris iki šiol „Europeanoje“ dar nėra iki galo išspręstas. Projekte dalyvaujantys privatūs partneriai atskleis, kaip jie gali gauti komercinės vertės dalyvaudami  „Europeanoje“ , o viešojo sektoriaus partneriai parodys, kaip gauti naudos iš bendradarbiavimo su privačiuoju sektoriumi. Europeana Photography veiklos organizuojamos 7 pagrindinėmis darbo sritimis (veiklos paketais):

 • Wp1 – Projekto valdymas;
 • Wp2 – Temos, rinkiniai, turinys;
 • Wp3 – Skaitmeninimas;
 • Wp4 – Susiejimas ir daugiakalbiškumas;
 • Wp5 – Metaduomenų kaupimas ir pateikimas;
 • Wp6 – Tęstinumas ir intelektinės nuosavybės teisės;
 • Wp7 – Sklaida.

Projekto trukmė 2012-02-01 – 2015-12-31;

EUROPEANA Awareness projektas buvo geriausias praktinis EUROPEANA tinklas skirtas:

 • Viešinti EUROPEANA tikslus vartotojams, politikos formuotojams, kultūros paveldo specialistams kiekvienoje valstybėje narėje, skatinant turinio naudojimą, informuojant apie kultūros paveldą, kaip ekonomikos varomąją jėgą ir perduodant žinias;
 • Skatinti produkto naudojimą plačiajai visuomenei įvairiais tikslais, įskaitant įvairias poilsio, mokslinių tyrimų, mokymosi, genealogijos, turizmo ir kitas veiklas;
 • Užmegzti naujus partnerystės ryšius su 4 pagrindiniais EUROPEANA sektoriais – viešosiomis bibliotekomis, archyvais, transliuotojais ir atviros kultūros antriniais naudotojais (re-users) (programuotojais, kūrėjais, mokslininkams, aktyvistais);
 • Įdiegti naujus EUROPEANA turinio platinimo kanalus, veikiančius turizmo sektoriuje;
 • Kultūros institucijos skatinamos pateikdamos turinį į EUROPEANA tinklą pirmiausia didinti galimybes, kurias teikia nauja licencijavimo sistema; kurti kolektyvinius teisių valdymo mechanizmus ir didinti pakartotinių peržiūrų kiekį. Plačios interneto ir žiniasklaidos galimybės prisijungus ir neprisijungus prie portalo naudojami skirtingų poreikių visuomenės grupėms;

Projekto trukmė 2012-01-01 – 2014-12-31;

EUROPEANA collections 1914-1918. Projektas pabaigtas 2014 metais. Tai didelė skaitmeninė kolekcija, skirta I-ojo Pasaulinio karo šimtmečiui. Šiai kolekcijai medžiagą pateikė 10 nacionalinių bibliotekų ir kitų partnerių iš 8 šalių, kurios karo metu stovėjo „skirtingose barikadų pusėse“. Per trejus metus šiame projekte paskelbta apie 400000 vienetų skaitmeninių elementų, kurie internete skelbiami pirmą kartą. Medžiaga prieinama visiems EUROPEANA platformos vartotojams, teminis portalas skirtas Pirmam Pasauliniam karui dedikuotas muziejams, archyvams ir bibliotekoms. Projekto partnerių sąrašas čia.

Projekto trukmė: 2011-2014;

Europhoto projektas finansuotas iš ES IRT Politikos rėmimo programos ir įvykdytas siekiant perkelti į skaitmeninį formatą 10 pirmaujančių Europos Naujienų agentūrų istorinių nuotraukų (iš viso apie 150000 nuotraukų) ir padaryti jas prieinamas visiems EUROPEANA naudotojams. Projekto tikslai įvardijami, kaip unikalių spaudos fotografijų istorinio archyvo prieinamumo plačiajai visuomenei didinimas, nes iki tol, tik Nyderlandų gyventojai galėjo laisvai prieiti prie šių duomenų. Be to, kai kurios nuotraukos būdavo cenzūruojamos ir visuomenė jų nematė.

Projektas baigtas 2012 m;

ARROW Plus projektas – gerosios praktikos projektas, kuriame 4 Europos šalys – Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė įgyvendino novatoriškus verslo modelius, kurie skirti kultūros paveldo prieinamumui didinti. Projektas truko nuo 2011-04-01 iki 2013-09-30;

LINKED HERITAGE yra 30 mėnesių trukmės EUROPEANA projektas, kurio pagrindinis tikslas buvo praturtinti EUROPEANA platformą naujais kokybiškais duomenimis iš viešo ir privataus sektorių, ypatingą dėmesį teikiant turiniui, metaduomenims, pakartojamos peržiūros didinimui. Projekte dalyvavo 20 ES šalių taip pat Rusija ir Izraelis. Su pagrindiniais projekte atliktais darbais galima susipažinti čia.

Projekto trukmė 2011-04-01 – 2013-09-30;

JUDAICA EUROPEANA buvo žydų kultūrai skirtas EUROPEANA projektas, kurio metu sukurtas tokio pat pavadinimo archyvų, muziejų ir bibliotekų tinklas, dabartiniu metu integruojantis geriausius žydų kultūros paveldo resursus Europoje. Nuo projekto pradžios į šį tinklą yra įkelta daugiau kaip 3,5 mln. vienetų skaitmeninių vaizdų ir kolekcija vis atnaujinama.

Projekto trukmė 2010 – 2012;

3D ICONS – bandomasis projektas, finansuojamas pagal ES IRT politikos rėmimo programą pagal CARARE ir 3D-COFORMS projektų rezultatus. Šio projekto metu buvo skaitmeninami UNESCO architektūros ir archeologijos paveldo objektai Europoje. Įskaitmeninti objektai buvo perkelti į EUROPEANA sistemą. Projekte dalyvavusios organizacijos ir projekto partneriai.

Projekto trukmė 2012-02-01 – 2015-02-01;

DCA (Digitising Contemporary art) projektas apima kultūrinio paveldo nuo 1945 metų iki dabar skaitmeninimą ir talpinimą EUROPEANA platformoje. Kolekcijoje yra 26921 aukštos kokybės meno darbų: piešinių, fotografijų, skulptūrų, instaliacijų, video ir 1857 kontekstinių dokumentų, taip pat prieinamų per EUROPEANA platformą. Projektas sukurtas siekiant užpildyti pokarinio laikotarpio kultūrinio paveldo spragą, kuri buvo susidariusi platformoje EUROPEANA .

Projekto trukmė

PATHS projekto tikslas – sukurti interaktyvų asmeninį gidą po skaitmenines bibliotekų kolekcijas. Šis projektas pritaikytas EUROPEANA platformai. Projektas finansuotas iš EK 7 BP lėšų pagal kryptį „Skaitmeninės bibliotekos ir skaitmeninis paveldas“.

Projekto trukmė 2011-2014;

AXES projektas finansuojamas pagal ES 7 bendrąją programą. Projektas skirtas skaitmeninių resursų paieškos įrankiams, kurių dėka supaprastėja naršymas audiovizuoalinėse kolekcijose, sukurti. AXES technologija leidžia pritaikyti skaitmeninius garso išteklius plačiajam vartotojų ratui.

Projekto trukmė 2011-2015;

APEnet projektas skirtas pritaikyti skirtingose platformose sukurtų skaitmeninių duomenų įkėlimą į EUROPEANA platformą. Projekto koordinatorius Ispanijos centrinis archyvas.

Projekto trukmė 2009-01-15 – 2012-01-15; APEx APEnet projekto tęsinys  APEx projekto partnerių sąrašas čia.

CARARE (Connecting ARcheology and ARchitecture in EUROPEANA ) yra projektas skirtas skirtingose platformose esančių duomenų apjungimui ir jų pritaikymui talpinti į EUROPEANA platformą. Teip pat CARARE įdiegė 3D ir virtualios realybės funkcijas į EUROPEANA platformą.

Projekto trukmė 2010-02-01 – 2013-01-31;

EUROPEANA connect projektas skirtas į platformą įtraukti skaitmeninius garso objektus ir juos susisteminti, sutvarkyti ir paruošti vartotojams. Į projekto uždavinius įeina garso bylų konvertavimas į įvairius formatus, metaduomenų apdorojimas bei kiti techniniai klausimai susiję su garso bylomis. Projekto koordinatorius – Austrijos nacionalinė biblioteka.

Projekto trukmė 2009-05 – 2011-10;

EUROPEANA Local projektas skirtas Europos regioninėms bibliotekoms, muziejams ir archyvams integruoti į bendrą EUROPEANA platformą.

Projekto trukmė 2008-06-01 – 2011-05-31;

EUROPEANA Regia projektas skirtas sukurti Europos rankraščių sąvadui, inventorizuoti ir perkelti į EUROPEANA platformą.

Projekto trukmė  2010-01 – 2012-06;

EUROPEANA Travel projektas skirtas žemėlapių ir kitokios kartografinės medžiagos perkėlimui į EUROPEANA platformą. Projektą koordinuoja Estijos nacionalinė biblioteka.

Projekto trukmė 2009-2011;

MIMO projektas apima Europos muziejuose saugomų muzikos instrumentų rinkinių skaitmeninės kolekcijos paruošimą ir perkėlimą į EUROPEANA platformą.

Projekto trukmė 2009-09 – 2011-08;

thinkMOTION projektas apjungia skaitmeninius tekstus, piešinius, atvaizdus, interaktyvius animacinius ir fizinius modelius susijusius su EUROPEANA platforma.

Projekto trukmė  2010-01-06 – 2013-05-31;

 

Kiti ES Projektai:

DigCurV – skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimo Europoje projektas. Šio projekto  tikslas paremti ir išplėsti kvalifikacijos tobulinimo galimybes kultūros sektoriaus specialistams, dirbantiems skaitmeninių kolekcijų priežiūros srityje.

Projekto trukmė 2011-2013;

RICHES (Reneval, inovation and change: hetitage and European society) – Projektas skirtas sudominti plačiąją visuomenę kultūros paveldo sklaida ir skaitmeninių technologijų galimybėmis sprendžiant šį klausimą. RICHES projektas susijęs su pokyčiais. Daugeliui institucijų XXI a. kultūros paveldas yra tarsi paslėptas lobis, kurio negalima atrasti dėl įvairių trukdžių, kaip antai: draudimų, skirtingos kalbos, nesusikalbėjimo tarp skirtingos generacijos visuomenės. Tiems trukdžiams pašalinti padės RICHES projektas. Esminiai klausimai, į kuriuos atsakys RICHES projektas:

 • Kaip atsinaujina ir keičiasi Kultūros paveldo institucijos;
 • Kaip rasti būdus, kad kuo didesnė visuomenės dalis susipažintų su kultūros paveldu;
 • Kaip praktiškai pereiti nuo analoginės prie skaitmeninės kultūros paveldo išraiškos;
 • Koks ES piliečio vaidmuo šiame procese;
 • Kokie yra pagrindiniai apribojimai susiję su kultūros paveldo sklaida;
 • Koks kultūros paveldo santykis su inovacijomis, kvalifikacijos kėlimu, ekonomika ir kt. sritimis;

RICHES šiuos klausimus sprendžia kartu su 10 institucijų iš 6 ES šalių plius Turkijos.

RICHES projekto dalyviai: Koventrio ir Ekseterio universitetai (UK); Rostoko miestas ir Prūsijos kultūros draugija (GE), RMW Leiden fondas (NL), WAAG sąjungą (NL), Promoter SRL (It), I2Cat (Es), Syddansko universitetas (DK), Turkijos Respublikos kultūros ir turizmo ministerija.

RICHES siekia šių tikslų:

 • Sukurti ir įgyvendinti konceptualų tyrimų tinklą, terminiją, nuostatas ir teisinę bazę kultūros paveldo galimai sklaidai ir sklaidos sąlygoms skaitmeniniame amžiuje;
 • Išanalizuoti kultūros paveldo sklaidą sąlygojančius veiksnius, sukurti teigiamus kultūros paveldo sklaidos visuomenei scenarijus;
 • Nustatyti pagrindines kryptis, kuriomis remiamasi siekiant padidinti kultūros paveldo poveikį socialiniam ir visuomenės vystymuisi, nustatyti dėl to kylančias problemas, įskaitant ir intelektinės nuosavybės teises;
 • Parengti metodiką ir gaires, skirtas naujoviškam žinių perdavimui, kurti naujas darbo vietas ir išnaudoti kultūros paveldo potencialą, siekiant skatinti ekonominį augimą Europoje;
 • Pateikti ir pagrįsti praktinį kultūros paveldo sklaidos rezultatų taikymą galutiniams naudotojams;
 • Sukurti įrodymais pagrįstas rekomendacijas, geriausias bendradarbiavimo iniciatyvas.

Projekto trukmė: 2013-2016;

ATHENA yra projektas, kuris teikia duomenis EUROPEANA . Pagrindiniai šio projekto tikslai:

 • Stiprinti, skatinti ir remti muziejų ir kitų kultūros paveldo institucijų, nedalyvaujančių EUROPEANA veikloje, įsitraukimą į šią veiklą;
 • Koordinuoti muziejų veiklą ir standartus visoje Europoje;
 • Europos muziejuose vertinti įskaitmeninimo turinį;
 • Prisidėti prie įvairių kultūros paveldo sektorių integravimo, bendradarbiauti su kitais, tiesiogiai į archyvus ir bibliotekas orientuotais archyvais, siekiant apjungti juos į EUROPEANA tinklą;
 • Plėtoti į EUROPEANA platformą įdiegtas technines priemones, kurių tikslas – palengvinti prieigą prie skaitmeninio muziejų turinio;

Galutinis ATHENA projekto tikslas – suburti atitinkamas suinteresuotas institucijas visoje Europoje, standartizuoti ir integruoti bendras priemones, skirtas naujų resursų įtraukimui į EUROPEANA platformą, siekiant perteikti vartotojui originalią ir daugialypę patirtį iš viso Europos kultūros paveldo aruodų.

Projektą koordinuojanti institucija – Italijos kultūros ir turizmo ministerija. Projekto partnerių sąrašas čia.

Projekto trukmė – 2008-2010.;

INDICATE – tarptautinis įskaitmeninto kultūros paveldo infrastruktūros tinklas yra projektas, kurio pagrindiniai prioritetai yra e-infrastruktūros tinklo kultūros paveldui skleisti Viduržemio jūros šalių regione sukūrimas ir dalijimasis gerąja patirtimi. Projektas finansuojamas EK 7BP programos lėšomis. Projekto partneriai: Egipto kultūrinio ir gamtinio paveldo centras (CULTNAT), Prancūzijos kultūros ministerija, Atėnų nacionalinis technikos universitetas (Graikija), ICCU institutas, GARR ir COMETA konsorciumai (visi Italija), Jordanijos antikvarinis departamentas, internetinių tyrimų centras (Ispanija), Slovėnijos autorinių teisių agentūra ir Turkijos kultūros ir turizmo ministerija.

Projektas baigėsi 2012-10-16;

LINKED HERITAGE – 30 mėnesių trukmės projektas prasidėjęs 2011-04-01 ir pasibaigęs 2013-09-30. Pagrindiniai šiuo projektu pasiekti rezultatai yra susijęs su EUROPEANA platforma – buvo pateikta daug duomenų iš viešo ir privataus sektoriaus, praturtinti ir kokybiškai papildyti metaduomenys, patobulinta EUROPEANA duomenų paieškos sistema. Konsorciumas turi savo atstovus 20 ES šalių, taip pat Rusijoje ir Izraelyje, tarp konsorciumo narių yra valstybinės įstaigos, taip privačios kolekcijos ir duomenų bazes valdančios institucijos.

NETHERITAGE, tai bendras kultūros paveldo Europos tinklas, siekiantis koordinuoti bendrąsias valstybių narių MTTP programas ir pritaikyti jas bendram naudojimui. Projektas pirmiausia teikia integruotą vaizdą kultūros paveldo tyrimuose kiekvienoje valstybėje narėje atskirai bei Europos lygiu; koordinuoja mokslinius tyrimus ar jų trūkumą šioje specifinėje srityje, skatina integraciją tarp meno-istorijos-apsaugos- priežiūros-restauravimo ir architektūros-statybos; nustato bendrus prioritetus ne tik programų viduje, bet ir tarp mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo programų; sukuria veiksmingas priemones, skatina mokslinių tyrimų rezultatų praktinį panaudojimą, palaiko bendradarbiavimą tarp mokslo ir kultūros institucijų; išryškina problemas, susijusias su išsklaidytu ir nepakankamu finansavimu vietos lygmenyje; organizuoja nacionalines ir Europos mainų programas. Ateityje ketinama daugiausia dėmesio kreipti į šiuos klausimus:

 • Koordinuoti veiksmus per Europos partnerystę;
 • Daugiausia dėmesio teikti kilnojamo ir nekilnojamo materialaus kultūros paveldo apsaugai;
 • Plėsti kultūros paveldo mokslo tyrimų sektoriaus potencialą;
 • Gerinti mokslo rezultatų ir naujienų sklaidą materialiojo kultūrinio paveldo apsaugos srityje;
 • Didinti socialinę ir ekonominę kultūros paveldo išraiškos svarbą;
 • Remti mokymo ir švietimo programas šioje srityje;
 • Plėtoti bendrą politiką, kuri padėtų gerinti kultūros paveldo apsaugą;
 • Skatinti kultūros paveldo tyrimus už Europos ribų.

Projekto trukmė 2007-2013;

ERA –LEARN 2020 Network HERITAGE PLUS kryptys – Bendro programavimo iniciatyva (JPI) kultūros paveldo srityje ir Paveldo tinklas (Net Heritage).

Pagrindinis projekto tikslas sutelkti reikiamus finansinius išteklius iš dalyvaujančių projekte šalių plius Europos Sąjungos ir organizuoti bendrą jungtinį kvietimą teikti paraiškas mokslinių tyrimų projektams kultūros paveldo srityje, kuri (paraiška) bus valdoma bendrai. 16 dalyvių dalyvavo kuriant, skatinant ir koordinuojant tarpvalstybines programas NET HERITAGE, ERA NET, HERA, DCNET ir įgyvendino JPI iniciatyvos projektą „Kultūros paveldas ir visuotinė kaita: naujas iššūkis Europai“ (JPICH).  The Heritage PLIUS veiksmai pagerins nacionalinių mokslinių tyrimų veiklos ir politikos koordinavimą kultūros paveldo tyrimų srityje.

Projekto trukmė 2013-10 – 2018-09;

JHEP2 – antrasis ERA- LEARN 2020 Network kvietimo projektas, prasidėjęs 2016 m. Projekto numatoma trukmė – 48 mėnesiai. Finansavimas numatomas per Horizon 2020 programą. Pagrindiniai projekto veiklos rodikliai:

 • Parengti veiksmingą ir efektyvų nacionalinių mokslinių tyrimų ir inovacijų valdymą.
 • Stiprinant veiklą susijusią su kultūros paveldu;
 • Vykdyti kiekybinių ir kokybinių veiklos rodiklių monitoringą;

Projekto dalyvių sąrašas čia.

ELAICH (Educational Linkage Approach in Cultural Heritage) projektas. Tai 2009-2012 m Europoje vykdytas edukacinis projektas, kuris leido sukurti lankstų švietimo rinkinį pedagogams apie kultūrinį paveldą. Buvo sukurtos 3 eLAICH platformos skirtos mokymuisi, projektų vadybai ir eLAICH kursai. Šios elektroninės paslaugos pritaikytos įvairių amžiaus grupių vartotojams ir buvo kuriamos įvairiose Europos šalyse.

 

ESTIJA

Projektas Kreutzwald‘o amžius – Estijos XIX-XX a. kultūros svetainės internete sukūrimas. Projektas vykdytas 3 etapais – pradėtas įgyvendinti 2003 m., kai surengus parodą Kreutzwald‘o 200-osioms gimimo metinėms paminėti nuspręsta sukurti kultūrinį portalą. Projektas baigtas 2013 metais.

 

BENDRO POBŪDŽIO PROJEKTAI

ATALANTA (Transnational accelerator networks acceleration) – projekto tikslas yra skatinti inovacijas, palengvinti technologijų perdavimą ir remti verslumą tarpvalstybiniu Europos lygiu, prisidedant prie naujų novatoriškų produktų kūrimo. Projektą koordinuoja Europe Unlimited S.A. (Belgija). Projekto trukmė – 2013-09-01 – 2016-08-31,

D4SCIENCE – Duomenų infrastruktūros mokslui ekosistema – projektas, kurio tikslas integruoti keletą nevienalyčių virtualių organizacijų siekti bendram tikslui. D4Science II yra EK septintosios programos finansuojamas projektas, kurio pagrindinis tikslas – mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra. Projektas vyko 3 etapais. Pirmajame etape (Diligent etapas) 2004-10 – 2007-11 buvo surinkti duomenys ir metaduomenys, sujungiant juos į virtualios organizacijos aplinką. Antrame etape (D4Science) 2008-01 – 2009-12 naudojantis I-o etapo duomenimis sukurtos 2 stambios posistemės FARM (Fisheries and aquaculture resources management) ir gCube 1.5 (stacionari ir atvira prieiga). III-ame etape 2009-10 – 2011-09 platforma pradėjo veikti savarankiškai, o jos posistemėse atsirado galimybė talpinti duomenis.