Palyginkite Lietuvos žemėlapius: šiandien ir daugiau nei prieš septyniasdešimt metų

Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) žemėlapių portale adresu https://lcva.maps.arcgis.com/home/gallery.html#c=organization&o=numviews yra paskelbtos Antrojo pasaulinio karo metu virš dabartinės Lietuvos teritorijos darytos aerofotonuotraukos. Jų pagrindu sukurtas įrankis, sudarantis galimybę palyginti, kaip iš paukščio skrydžio atrodė Lietuva tuo metu ir dabar.

1941–1945 m. Vokietijos karinių oro pajėgų žvalgyba (Luftwaffe) fotografavo Lietuvos teritoriją. Po karo Lietuvai svarbus dokumentinis paveldas pateko į JAV. 2015 m. LCVA darbuotojai JAV Nacionaliniame archyve atrinko ir nuskenavo 213 žvalgybos skrydžių maršrutų, kurie sudaro apie 17,5 tūkst. aerofotovaizdų.

2017 m. LCVA ir Klaipėdos universiteto specialistai šias suskaitmenintas aerofotonuotraukas susiejo su koordinačių sistema ir nustatė tikslias vaizduojamas teritorijas. Archyvinė medžiaga panaudota kuriant internetinę aplikaciją, skirtą palyginti istorines aerofotonuotraukas su šiuolaikiniais topografiniais žemėlapiais.

„Šiuo metu peržiūrai yra pateiktos 5 skrydžių maršrutų aeronuotraukos, apjungtos į aerofotonuotraukų mozaikas (viso 368 aerofotonuotraukos). Naujos lokalizuotos aeronuotraukos į aplikaciją bus įkeliamos palaipsniui“, – informuojama LCVA portale.

Sukurtoji aplikacija sudaro galimybę palyginti istorinius teritorijų vaizdus su šiuolaikiniais žemėlapiais. Tai aktualu įvairių sričių specialistams ir mokslininkams – istorikams, klimatologams, kultūros paveldo atstovams ir daugeliui kitų.

Internetinė aplikacija sukurta LCVA įgyvendinus du projektus: 2015 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis iš dalies finansuotą  projektą „Antrojo pasaulinio karo metų Lietuvos teritorijos aerofotonuotraukų identifikavimas, skaitmeninimas JAV Nacionaliniame archyve ir sklaida“ ir 2017 m. Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą, kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu įgyvendintą projektą „Antrojo pasaulinio karo metų aerofotonuotraukose užfiksuotų Lietuvos vietovių identifikavimas ir sklaida“.

 

Tekstas parengtas pagal LCVA interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/lcva.html adresu https://lcva.maps.arcgis.com/home/index.html skelbiamą informaciją

 

Atnaujinta: 2018-03-16