Parodoje Vilniaus „Žalgirio“ futbolo komandos 70-mečiui – saugumiečių darytos nuotraukos

Ilgus metus faktiška futbolo rinktine buvusi Vilniaus futbolo komanda įkurta 1947-aisiais. Komandos 70-mečio jubiliejaus proga Lietuvos ypatingasis archyvas virtualiai eksponuoja saugumiečių apie 1984‒1987 m. Vilniaus „Žalgirio“ stadione slaptai darytas nuotraukas.

Ką tik įkurta komanda pirmą sezoną vadinosi „Dinamo“, 1948‒1961 m. ‒ „Spartaku“, o nuo 1962 m. iki šiol ‒ „Žalgiriu“. Ne tik komandos, Lietuvos futbolo istorijai, bet ir Lietuvos istorijai yra svarbios dar dvi šiemet minėtinos jubiliejinės datos ‒ 1977 m. rudenį iškovota teisė rungtyniauti Sovietų Sąjungos futbolo čempionato pirmojoje lygoje ir 1987 m. rudenį iškovota didžiausia lietuviško futbolo pergalė ‒ SSRS Aukščiausiosios lygos futbolo čempionato bronza!

Vyriausiojo trenerio Benjamino Zelkevičiaus vadovaujamo Vilniaus „Žalgirio“ iškopimas iš SSRS „autsaiderių lygos“ yra svarbus ir tuo, kad 1977 m. spalio 7 ir 10 d. Vilniuje vykusias futbolo rungtynes lydėjo masinės žiūrovų eitynės ir spontaniškos manifestacijos, per kurias aidėjo šūkiai: „Laisvę Lietuvai!“, „Šalin Brežnevo konstituciją!“, „Rusai, nešdinkitės iš Lietuvos!“, „Laisvę politiniams kaliniams!“ ir kt., buvo giedama V. Kudirkos „Tauiška giesmė“. Spontaniškos žiūrovų eitynės, pasibaigus futbolo rungtynėms, atgimė 1982 m. rudenį, „Žalgiriui“ kopiant į SSRS Aukščiausiąją lygą, ir nuolat pasikartodavo 1983‒1989 metais. Kadangi per rungtynes, ir rungtynes lydėjusių eitynių metu būdavo skanduojami antisovietiniai šūkiai, nenuostabu, kad Vilniaus „Žalgirio“ stadione nuolat budėjo LSSR KGB darbuotojai. Apie 1984‒1987 m. sovietinių saugumiečių padarytos nuotraukos ir pristatomos šioje nedidelėje parodoje.

Fotonuotraukas galima peržiūrėti čia arba Lietuvos ypatingojo archyvo paskyroje Facebook socialiniame tinkle.

Lietuvos ypatingasis archyvas, eksponuodamas šią virtualią parodą, kviečia aktyviai prisidėti renkant detalesnę informaciją. Gal kas nors šiose nuotraukose atpažins save! O gal galite padėti nustatyti, kokiose ir kada vykusiose rungtynėse darytos šios nuotraukos? Turintys informacijos kviečiami rašyti elektroninio pašto adresu: p.girdenis@archyvai.lt arba dalintis informacija Lietuvos ypatingojo archyvo paskyroje Facebook socialiniame tinkle.

Iliustracijoje – parodos frgmentas: Vilniuas „Žalgirio“ sirgaliai rungtynių metu. [1984–1987 m.] Fotonuotrauka. LYA, f. K-18, ap. 1, b. 202, t. 1, l. 267

Pagal Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje paskelbtą informaciją parengė Margarita Gaubytė

Atnaujinta: 2017-09-26