Pasakojimai apie keliones portale epaveldas.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia atrasti įdomiausią suskaitmenintą kelionių literatūrą. 

„Nuo seniausių laikų žmonės keliauja. Vieni – aplankyti artimųjų, kiti – atrasti ir pamatyti naujas vietas, kultūras, treti – pabėgti nuo kasdienybės, pailsėti. Visos kelionės suteikia naujos patirties ir palieka prisiminimų. Kelionių įspūdžiais mėgsta dalytis keliautojai, juos aprašo rašytojai.

Skaitmeninto kultūros paveldo portale epaveldas.lt rasime gydytojo, publicisto Stasio Matulaičio parengtą knygelę „Dvi kelioni į tolimą šiaurę“ (1909). Autorius ne tik aprašo keliones į Šiaurę, bet ir suteikia žinių apie Šiaurės ašigalį. Leidinys iliustruotas septyniolika paveikslėlių.

Portalo Lietuvių literatūros klasikos kolekcijoje galime skaityti keliautojo, publicisto Mato Šalčiaus 1935–1936 m. išleistas serijos „Svečiuose pas 40 tautų“ knygas: „Svečiuose pas 40 tautų. Nuo Kauno iki Atėnų“„Svečiuose pas 40 tautų. Per Arabų kraštus“„Svečiuose pas 40 tautų. Po Mažąją Aziją ir Irano kalnyną“„Svečiuose pas 40 tautų. Slėpiningoji Indija“„Svečiuose pas 40 tautų. Džunglių kraštuose“„Svečiuose pas 40 tautų. Didysis Tolimųjų Rytų pasaulis“. Knygų turinį sudaro įdomiausi, vertingiausi 1929–1933 m. kelionių įspūdžiai po Balkanus, Egiptą, Artimuosius ir Viduriniuosius Rytus, Indiją ir Kiniją. Šiuose pasakojimuose pateikiama nemažai geografinių, istorinių, etnografinių faktų, atspindimi to meto politinio ir visuomeninio gyvenimo įvykiai.

Kolekcijoje taip pat galime skaityti lietuvių pedagogo, rašytojo Teodoro Šuravino kūrinius „Pasakojimai apie didžiąsias keliones“ (1932), „Kelionės į nežinomus kraštus“ (1937) ir dokumentinės lietuvių prozos kūrėjo Kazio Borutos apybraižą apie žymius keliautojus „Kelionės į Šiaurę“: kn. 1 (1938); kn. 2 (1939). Knygose supažindinama su keliautojais nuo seniausių laikų: naujų žemių ir kelių ieškotojais, nugalėjusiais didžiausias kliūtis, pasiekusiais tolimiausius kraštus, Šiaurės ir Pietų ašigalius.

Portalo „ePaveldas“ skaitmeniname lobyne galime ne tik skaityti knygas, senuosius laikraščius, bet ir klausyti muzikos, pamatyti muziejuose saugomus eksponatus, susipažinti su kitais dokumentais.“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime taip pat galite pamatyti Geležinkelių ir Kauno miesto muziejuose saugomus XX a. pirmosios pusės kelioninių lagaminų suskaitmenintus vaizdus iš portalo „ePaveldas“ bei reklaminių leidinių pavyzdžių.

Iliustracija: Kelioninis tualetinių reikmenų lagaminėlis. 1933. Kauno miesto muziejus

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2021-05-31