Patvirtinta Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo taryba

(Taryba patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. ĮV-370)

 

Pirmininkas: dr. Romas Jarockis – kultūros viceministras;

Juozas Markauskas – Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos viceprezidentas;

Danutė Mukienė – Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras vedėja;

Simonas Razgus – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Struktūrinių fondų administravimo skyriaus vedėjas;

Deivydas Rimkevičius – Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos narys;

Eugenijus Stratilatovas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktorius;

Laimutis Telksnys – Matematikos ir informatikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Atpažinimo procesų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas;

Andrius Zilnys – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Stanislovas Žurauskas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Atnaujinta: 2017-04-04